Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 583.

Diploma work - Pre-Bologna programme

Rački, Lovorka (2013) Digitalizacija filmskog negativa i dijapozitiva u totalnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ptiček, Petra (2013) Efekt obojenih filtera u crno-bijeloj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikulić, Danijela (2013) Pogled kroz objektiv Marije Braut. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milošak, Natali (2013) Umjetnički portreti djece. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klarić, Nina (2013) Produljena ekspozicija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jerković-Junaković, Diana (2013) Specifičnosti sintakse crno-bijele fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grubiša, Tihana (2013) Usporedba vidova novinske fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Peković, Ivana (2013) Primjena podvodne fotografije u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lesan, Sonja (2013) Makrofotografija životinja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vasiljevski, Matija (2013) Utjecaj fotografije na čitanost vijesti na novinskom portalu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Belošević, Petra (2013) Fotografija hrane. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milić, Maja (2013) Lomografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krešić, Erika (2012) Lomografija u svijetu odrastanja uz digitalnu fotografiju (foto primjeri osnovnoškolaca u časopisu Modra lasta). Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jarža, Marina (2012) Fotografija na ambalaži u funkciji prodaje proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Drvar, Ivana (2012) Podvodna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukelić, Tamara (2012) Tehnički i kreativni pristup podvodnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Strmečki, Mirna (2012) Nadrealistička fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žigante, Ivana (2012) Pristup sportskoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ajazaj, Emil (2012) Modna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Filipović, Tina (2012) Fotografija ljudskog tijela. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vuković, Jelena (2012) Fotografija širokog dinamičkog raspona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rivić, Maja (2012) Ulična fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Samodol, Iva (2012) Razvoj modne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šiljković, Nataša (2012) Počeci moderne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gundić, Valerija (2012) Razvoj fotografske tehnike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kalajžić, Dubravka (2012) Digitalna kolor fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vinac, Martina (2012) Fotografski putopis kroz Bosnu i Hercegovinu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šošić, Ljupka (2012) Fotografija divljih životinja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bota, Marija (2012) Kreativna upotreba fotografske rasvjete. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Belić, Ana (2011) Fotografija hrane. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Popović, Goran-Den (2011) Dokumentarna i novinska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Budinjaš, Tea (2011) Reklamna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kelenc, Lea (2011) Digitalna portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bijuk, Lana (2011) Kamera opskura. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krasnopjurka- Tolić, Elis (2011) Novinska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pavletić, Ann (2011) Primjena fotografije u izradi reklamnog spota stop animacijom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pamić, Ana (2011) Promocija mjesta kroz fotografiju - Dubrovnik. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kajganović, Jelena (2011) Utjecaj promjene vrijednosti RGB kanala na percepciju portretne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dmitrović, Alenka (2011) Infracrvena digitalna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Velić, Ivana (2011) Portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Malić, Željka (2011) Pristup fotografiji arhitekture. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Votuc, Ivana (2011) Makrofotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Neferanović, Tatjana (2011) Ulična fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurin, Andrea (2011) Crno-bijela portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Novogradec, Aleksandra (2011) Digitalna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mrkoci, Ivan (2011) Utjecaj fotografije na urbanu kulturu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petrović, Maja (2011) Reklamna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tokin, Igor (2010) Dagerotipija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škerlj, Vicko (2010) Digitalna makrofotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bubrić, Teo (2010) Fotografija kao element vizualnog identiteta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žepić, Mario (2010) Seksualnost kroz filmsku fotografiju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Savić, Ines (2010) Konceptualna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Peršić, Paola (2010) Novinska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Spudić, Maja (2010) Stvaranje modne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sućeska, Ines (2010) Zagrebačka škola fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barišić, Marko (2010) HDR fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Paulenka, Marina (2010) Portretna studijska rasvjeta bljeskalicom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Predović, Tonja (2010) Bljeskalica u fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kovač, Ivna (2010) Klasična crno - bijela fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gašpar, Andrea (2009) Manipulacija fotografijom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tarnik, Darija (2009) Prezentacija mjesta kroz digitalnu fotografiju - Karlovac. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bačić, Jadrana (2009) Pejzažna digitalna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Paloš, Maja (2009) Autorska prava autora fotografa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mišić, Natalija (2009) Boja kao element fotografske slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Muslim, Tanja (2009) Digitalni portret grada Splita u pojedinim fotografskim motivima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krepčić, Martina (2009) Fotoesej - Đurđevdan. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šuka, Predrag (2009) Fotografija hrane. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vuković, Iva (2009) Kompjutorska obrada fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Biluš, Ivana (2009) Obrada digitalnog zapisa fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nakić Alfirević, Daniela (2009) Agencija Magnum. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bajsić, Dejan (2009) Evolucija fotografskog aparata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lončar, Antonija (2009) Fotografska sintaksa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Perić-Bulaja, Jelena (2009) Fotoreporterstvo. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Andrijašević, Nataša (2009) Restauracija fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radonić, Kristina (2008) Crno - bijeli digitalni fotolaboratorij. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Svečak, Terezia (2008) Snimanje skrivenim fotografskim aparatom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žepić, Mario (2008) Fotografija kao element vizualnog identiteta studentskih organizacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Trbojević, Zlatko (2008) Digitalno retuširanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Draženović, Katarina (2008) Korištenje filtera pri kreativnoj obradi crno bijele fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zagorac, Gordan (2008) Sportska fotografija i fotografija pokreta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žlender, Ivana (2008) Umjetničko stvaralaštvo Toše Dapca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jakelić, Ana (2007) Manipulacija fotomontažom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Širola, Borka (2007) Fotografija na webu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pancirov, Ivana (2007) Pejzažna digitalna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lazar, Kristinka (2007) Crno bijela fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krbot, Marijana (2007) Promotivna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rubinić, Matija (2007) "Klasična" crno-bijela portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Smoljo, Ružica (2007) Ekspozicija kao element fotografskog izražavanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kovač, Ivana (2007) Kompozicija digitalne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Stipić, Ana (2007) Kemijska crno-bijela portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Babić, Marina (2007) Klasična kolor fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gavran, Đuro (2007) Konceptualna fotografija u Hrvatskoj. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Umolac, Vlatka (2007) Moderni digitalni fotografski laboratorij. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Levar, Josipa (2007) Novinska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matašin, Hrvoje (2007) Objektiv fotografskog aparata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šaponja, Darka (2007) Primjena fotografije u oglašavanju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jeleč, Samira (2006) Digitalne fotografske tehnike u promotivnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vranješ, Ana (2006) Boja u fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šef, Lana (2006) Crno-bijeli svijet kroz objektiv fotoaparata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mihotić, Ana (2006) Digitalna fotografija pokreta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lovrić, Branka (2006) Digitalna fotografija u slabim svjetlosnim uvjetima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Živko, Ivan (2006) Digitalne tehnike fotografiranja minijatura. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Korda, Anja (2006) Digitalno retuširanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kulaš, Ivana (2006) Fotografija i plakat. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rukavina, Damir (2006) Fotografija u reklami. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Huseinagić, Sanja (2006) Fotografsko gledanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jović, Martina (2006) Planinarska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Strejček, Dubravka (2006) Portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kesovija, Ines (2006) Prezentacija mjesta kroz crno-bijelu fotografiju: Dubrovnik. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Komljenović, Ivana (2006) Prezentacija mjesta kroz crno-bijelu fotografiju: Otok Hvar. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Knapić, Leo (2006) Primjena klasičnih i digitalnih tehnika u umjetničkoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Horvat, Vesna (2006) Primjena programa Adobe Photoshop u području primjenjene fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rac, Gordana (2006) Snimanje ljudi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kostjuk, Aleksandar (2006) Studija pejzaža. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lovrović, Lidija (2006) Usporedba "klasičnog" i digitalnog fotografiranja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Stojanov, Marin (2006) Usporedba ostvarenja tonova i boja kod digitalnog i "klasičnog" načina fotografiranja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Delač, Dunja (2005) Fotografija dvadesetog stoljeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Delišimunović, Martina (2005) Obrada digitalne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Santarius, Nives (2005) Portret i fotografija pokreta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Momčilović, Ana (2005) Digitalna simulacija povijesnih fotografskih tehnika. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Juriša, Melita (2005) Boja u fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dudašek, Ana (2005) Dokumentarna fotografija i njen utjecaj na društvo. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Franulović, Jelena (2005) Fotografija kao portretna tehnika. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zdjarski, Klementina (2005) Klasična kolor fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Četa, Martina (2005) Počeci razvoja ilustracijske fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimić, Ljubica (2005) Usporedba fotografskih ilustracija hrvatskih i izvornih izdanja ilustriranih magazina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rubčić, Bjanka (2004) Eksperimentalna fotografija i njena primjena u fotostripu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Makale, Zdenka (2004) Fotografija iz bliza. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matković, Zrinka (2004) Fotografija životinja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šuštar, Miša (2004) Makrofotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bota, Bojana (2004) Modna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bokun, Rahela (2004) Nove mogućnosti u grafičkoj tehnologiji i dizajnu primjenom digitalne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Preglej, Ivana (2004) Noćna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čehaja, Diana (2004) Pejzažna promotivna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pjanić, Vesna (2004) Povijesni razvoj modne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Turk, Roman (2004) Prezentacija mjesta pomoću crno-bijele fotografije: Novi Vinodolski. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Raspović, Roko (2004) Primjena ilustracijske fotografije u programu InDesign. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Malbaša, Sanja (2004) Primjena solarizacije u umjetničkoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sakač, Kristina (2004) Pristup reklamnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jureškin, Joško (2004) Produkt fotografija u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bušić, Zvonka (2004) Simulacija posebnih fotografskih tehnika pri snimanju u digitalnom fotografskom laboratoriju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bašić, Mateja (2003) Dokumentarna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šafaržik, Biljana (2003) Perspektive u fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Srečković, Andrea (2003) Počeci fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petrović, Ivana (2003) Primjena fotografije na razglednicama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tesla, Nikolina (2003) Pristup portretnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Paljak, Ivana (2003) Razvoj fotografije u Hrvatskoj. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sikirić, Ella (2003) Uloga fotografije u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lukinović, Ivana (2003) Uloga fotografije u novinskoj reportaži. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Štromar, Boris (2003) Usporedba tehnika snimanja digitalnim i klasičnim fotoaparatom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kukoč, Branka (2002) Manipulacija tonovima i bojom u sustavima fotografija-otisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kaliterna, Zrinka (2001) Reportažna fotografija u funkciji stvaranja socijalnog portreta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Marčina, Iva (2000) Primjena makrofotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Baccalaureus work - Undergraduate programme

Ivošević, Maja (2022) Astrofotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Junaković, Sanja (2022) Eksperimentalne metode klasične fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šuša, Marina (2022) Elementi kompozicije fotografije - kadriranje i perspektiva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Beljan, Helena (2022) Fotografija na filmskim plakatima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šačić, Mara (2022) Izražavanje kroz fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bilinovac, Ivan (2022) Videospot za glazbeni uradak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Delač, Ivan (2022) Automobilistička fotografija na društvenim mrežama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zvonković, Antonela (2022) Portreti poznatih ljudi Karlovca. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Malenica, Marino (2021) Boja kao element kompozicije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rogović, Dominik (2021) Razvoj fotografije kao likovnog izražavanja i vizualne komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pavletić, Lovro (2021) Sportska fotografija na Instagramu - nogomet. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Trobić, Lucija (2021) Prelazak s klasične na digitalnu fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lončar, Josipa (2020) Pejzažna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škarica, Matej (2020) Noćna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pražić, Petra (2020) Putopisna fotografija na Instagramu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Deliaga, Korina (2020) Digitalno slikarstvo u industriji društvenih igara. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cugovčan, Domagoj (2020) Fotografija u glazbenoj industriji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cvitković, Karlo (2020) Percepcija u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radović, Helena (2019) Manipulacija fotografijom na instagramu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Karačić, Domagoj (2019) Modna fotografija uz raspoloživo svjetlo. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Suton, Iva (2019) Prikaz života hercegovačkog sela u crno-bijelom foto eseju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sučić, Dunja (2019) Reprodukcija crno-bijele fotografije ispisom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurleta, Ivan (2019) Fotografija kao nositelj informacije u novinarstvu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mojić, Alen (2019) Fotografija ulične umjetnosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vojvodić, Nika (2019) Modulacija svjetlosti u portretnoj fotografiji pri prirodnoj svjetlosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kruhak, Lea (2019) Utjecaj fotografije na ambalaži za dječje lijekove. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dražetić, Luka (2019) Fotografija pokreta - balet. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Hribar, Matea (2019) Modna i portretna fotografija: Horst P. Horst. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petanjek, Dominik (2019) Post-Photoshop era. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vlašić, Leo (2019) Povijest i razvoj fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mandurić, Margareta (2019) Ratna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Koturić, Rozalia (2019) Noćna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dunkel, Rene (2019) Prednosti i nedostatci crno-bijele fotografije u odnosu na kolor fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zlodre, Fabijan (2019) Specifičnosti digitalnog fotografskog sustava. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Antonić, Mateo (2019) Utjecaj i obrada fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Torić, Ante (2019) Dinamički vizualni identitet. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ergović, Klara (2018) Emocije kroz portretnu fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Džoić, Zvonimir (2018) Kromatske karakteristike digitalnih zapisa akromatske fotografije slike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petric, Klara (2018) Osnovne vrste povijesnih fotografskih tehnika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grčić, Lea (2018) Postavljanje scene kao pristup fotomanipulaciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škarica, Marin (2018) Fotografija kao informacija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukotić, Dorian (2018) Korištenje stop motion animacije u svrhu promidžbe. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šaravanja, Kristina (2018) Manipulacije fotografijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rovis, Matej (2018) Usporedba DSLR sa Smartphone fotografskim aparatom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milovan, Lucian (2018) Doživljaj oglašavanja u ovisnosti o kvaliteti fotografske slike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lešković, Josipa (2018) Fotografski prikaz pokreta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Boljanović, Darko (2018) Astrofotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Galić, Katarina (2018) Camera obscura. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kolarić, Lucija (2018) Kombinacija klasične fotografije i ilustracije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Arbanasić, Lovro (2018) Povezanost fotografije i slikarstva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jezidžić, Marina (2018) Umjetnička fotografija u sitotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kutle, Klara (2017) Fotografija u medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rezo, Marina (2017) Normalni objektiv u službi portretne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bešlić, Martina (2017) Obrada fotografija na smartphone uređajima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kaser, Stefanie (2017) Ulična fotografija - nekoć i danas. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Blažević, Vedran (2017) Utjecaj sportske fotografije na doživljaj vijesti u medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grubiša, Paula (2017) Instant fotografija: nekada i danas. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dumbović, Goran (2016) Infracrvena fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bednaić, Stephan (2016) Crno-bijela ratna fotografija 20. stoljeća. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Buljat, Lucia (2016) Fotografija arhitekture - grad Zagreb. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimundić, Domagoj (2016) RAW format fotografije i njegove mogućnosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matanić, Petra (2016) Tilt-shift simulacija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Abaffy, Antun (2016) Utjecaj filmske i dokumentarne fotografije na ljude. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milin, Matea (2016) Utjecaj subkultura na modnu fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bego, Anja (2016) Boja u obradi digitalnog zapisa fotografske slike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Knežević, Kristina (2016) Dithering fotografije u svrhu izrade gifova. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pavičić, Lucija (2016) Kadriranja u portretnoj fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Božičević, Viktor (2016) Kompozicija fotografskih motiva u digitalnoj fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dončević, Ivan (2016) Optimizacija datotečnih formata sadržaja i sustava prikaza u primjeni web oglašavanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Herceg, Antonia (2016) Primjena Photoshopa u digitalnoj fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dunđer, Valentina (2016) Tehnički i kreativni pristup akt fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Đenadija, Snježana (2016) Tehnički i sintaktičko-smantički aspekti fotografija Slavke Pavić. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Komesar, Iva (2016) Tonsko mapiranje RAW digitalnih zapisa fotografske slike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matković, Franjo (2016) U očima promatrača – usporedna analiza portreta i autoportreta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Belan, Andreja (2016) Uloga novinske fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mijić, Karlo (2016) Koncepcija idejnog projekta i realizacija fotomonografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lovrić, Ana (2016) Socijalna strana društva kroz crno-bijelu fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Knöll, Ivana (2016) Instagram i njegov utjecaj na fotografiju danas. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bembić, Martina (2016) Zaštita autorskih prava na fotografijama u dnevnim novinama, prije i poslije ulaska Hrvatske u EU. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bunčić, Valerija (2015) Fotografija kao nositelj informacije u novinarstvu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šišić, Anamarija (2015) Fotografija napuštenih građevina. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Marković, Maja (2015) Fotogrami kao specifična metoda animacije objekta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Božić, Iva (2015) Fotomanipulacija kroz povijest. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Drezga, Ivana (2015) Iluzija dubine u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rumenović, Ana (2015) Kubizam u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pioker, Tena (2015) Načini i instrumenti snimanja astrofotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Adanić, Dino (2015) Sitotisak i fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Valentić, Ella (2015) Usporedba ulične i dokumentarne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barun, Ana Dominika (2015) Utjecaj vremenske osvjetljenosti na fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikuljan, Sara (2015) Astrofotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Paić, Ivan (2015) Digitalna obrada fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klarin, Lucia (2015) Dokumentarna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ivančić, Emili (2015) Fotografija i ilustracija kao vizualni elementi časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tocko, Bonita (2015) Fotogravura. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Galić, Josipa (2015) Modna fotografija: Helmut Newton. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bataljaku, Loreta (2015) Novinska fotografija u Hrvatskoj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Andreja (2015) Pejzažna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zelić, Silvana (2015) Perspektiva u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Svilar, Nika (2015) Selfie. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Maček, Mirela (2015) Ulična fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jakupić, Matija (2015) Utjecaj pojedinog kadra na percepciju i privlačnost fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krajnović, Davor (2015) Utjecaj šuma pojačala i bijelog balansa na reprodukciju boje digitalne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Uvodić, Ema (2015) Deikonizacija fotografije kao ilustracija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bečica, Tina (2015) Komercijalna fotografija i utjecaj boje na njenu percepciju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Horvat, Lara (2015) Kvaliteta ispisa digitalnog zapisa fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šetić, Paola (2015) Otkrivanje teksture u igri svijetla i sjene. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čikara, Doris (2015) Različiti pristupi infracrvenoj fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gregurović, Petra (2015) Usporedba klasične i digitalne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grgić, Tena (2015) Akt fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kovačić, Vedrana (2015) Fotografija i film. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Novosel, Zvonimir (2015) Ispis digitalnih fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sabljak, Nikolina (2015) Mikroekspresija - prikaz emocija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bagić, Marijan (2015) Pravila optičke ravnoteže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Sonja (2015) Kreativni pristup digitalnom zapisu fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ikač, Mirjana (2015) Japanska estetika primijenjena na mediju digitalne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škvorc, Maja (2014) Crno bijela fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čingel, Martina (2014) Fotografija kao prenašatelj društveno - političkih poruka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šola, Danijela (2014) Fotografija vjenčanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Smole, Darija (2014) Fotografsko paniranje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćorić, Marija (2014) Konceptualna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Karabatić, Ana (2014) Speleološka fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ivanović, Nina (2014) Utjecaj Roberta Cape na modernu reportersku fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Alilović, Antonela (2014) Camera obscura u crno - bijeloj fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šipuš, Monika (2014) Cijanotipija i simulacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Maras, Eva (2014) Fotografija djece. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Valjak, Ana (2014) Modulacija portreta osvjetljenjem. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Štajduhar, Tena (2014) Portret kao fotografski motiv. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gamulin, Luka (2014) Super rezolucija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Blagojević, Iris (2014) Svijet podvodne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cumbo, Marina (2014) Usporedba JPEG i NEF formata zapisa digitalne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šutić - Stanec, Mateja (2014) Fotogram. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zeljko, Ivan (2014) Kolor fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radin Mačukat, Marija (2014) Produkt fotografija nakita. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nižetić, Viktorija (2014) Razvoj lomografije i njen utjecaj na današnju fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Romić, Nina (2014) Zlatni rez u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Davanzo, Toni (2014) Fotomontaža u digitalnom fotografskom sustavu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lazar, Marko (2014) Neverbalna komunikacija novinskom fotografijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bilušić, Iva (2014) Manipulacija svjetlom u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jendriš, Monika (2014) Portretna fotografija u funkciji promicanja modnih trendova. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šokac, Tea (2013) Primjena i utjecaj simbolike boje u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petrić, Korina (2013) Utjecaj promjene vrijednosti RGB kanala na percepciju fotografije voća. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vragović, Alma (2013) Fotografija i novinarstvo. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rončević, Josip (2013) Fotografski sustavi u klasičnoj animaciji i lutka filmu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sušac, Ana Marija (2013) Impresionizam u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kosović, Iva (2013) Simulacija tilt-shift fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Jelena (2013) Uzori suvremene fotografije: Ellen von Unwerth. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bušić, Ana (2013) Fotografiranje objekata u pokretu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Turčić, Petra (2013) Kamera obscura malog formata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Prusina, Zvonimir (2013) Kamera opskura. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kumerle, Toni (2013) Manipulacije ulaznih informacija kod fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barešić, Tamara (2013) Utjecaj promjene vrijednosti RGB kanala na percepciju u području fotografije hrane. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Razum, Sven (2013) Narativna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rastovac, Monika (2013) Povijest i razvoj umjetničke fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žigić, Lara (2013) Time-lapse fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukina, Filip (2013) Esejski pristup fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tkalčević, Karolina (2013) Fotografija kao dokument povijesti čovječanstva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Laća, Stjepan (2013) Fotografija u službi ratne i antiratne promidžbe. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Penava, Lucija (2013) RAW format u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lončar, Matea (2013) Tehnike snimanja modne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mazurek, Andrea (2013) Nadrealizam u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cegur, Tihana (2012) Proučavanje prirode kroz fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bakija, Petra (2012) Fotografije koje su obilježile 20. stoljeće. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rastočić, Martina (2012) Lomografija kao kreativna fotografska tehnika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škurtan, Monia (2012) Moderna crno-bijela fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Herceg, Marina (2012) Panoramska fotografija normalnim objektivom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Akšamović, Jelena (2011) Kompozicija fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mesarić, Amela (2011) Digitalna crno-bijela fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Puđa, Ivana (2011) Dokumentarna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Budić, Dora (2011) Fotografija plesa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vresk, Antonija (2011) Građa i način rada digitalnog fotoaparata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rakić, Ana (2011) Pejzažna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tikulin, Ema (2011) Portretna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sepčić, Nina (2011) Ulična fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomić, Martina (2011) Povijest fotografije - fotografija 19. i početak 20. stoljeća. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ivković, Jelena (2010) Crno-bijela fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Svaguša, Ines (2010) Motivi kroz kadar. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Naglić, Vjeran (2010) Albrecht Durer. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šunić, Violeta (2010) Fotografija širokog dinamičkog raspona. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mostarac, Nikica (2010) Fotografska sintaksa i reklamna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kozjan, Anamarija (2010) Portretna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Saletović, Jasmin (2010) Ulična fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Erceg, Danijela (2010) Vincent Van Gogh. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radačić, Anton (2010) Interaktivna hologramska fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćorluka, Josipa (2009) Digitalna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jagušić, Ivana (2009) Komercijalna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brkić, Josipa (2009) Objektiv fotografskog aparata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krog, Kristian (2009) Portretna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Slobodnjak, Petra (2009) Povijesne fotografske tehnike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćuk, Mihaela (2009) Predobrada digitalnih fotografija snimljenih u RAW formatu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Balić, Jelena (2009) Reklamna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kutleša, Jelica (2009) Subjektivna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Savić, Dragana (2008) Pejzažna fotografija "Moja Istra". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kumar, Andrea (2008) Portretna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Master's thesis - Graduate Programme

Krajcer, Tomislav (2021) Analiza autorskog rada fotografa Martina Schoellera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Baždarić, Toni (2021) Fotografija arhitekture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dunkel, Rene (2021) Kreiranje surealističkih ilustracija od portretnih fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Antonić, Mateo (2021) Obrada, uloga i važnost fotografije u digitalnom marketingu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zlodre, Fabijan (2021) Primjena različitih tehnika fotografiranja u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Karačić, Domagoj (2021) Studijska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šterc, Ana (2021) Uloga i važnost fotografije u digitalnom marketingu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dodić, Helena (2021) Umjetnička fotografija 20. stoljeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kuljovski, Domagoj (2021) Upotreba multimedije za izradu video montaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Buljan, Branimir (2021) Utjecaj boja i fotografije na psihologiju potrošača. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurleta, Ivan (2021) Važnost fotografije u virtualnom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Soldo, Ivan (2020) Promocija gastronomije snimanjem pametnim mobilnim telefonom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Džoić, Zvonimir (2020) Boja kao tehnički i sintaktičko-semantički element crno-bijele fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Budimir, Andrija (2020) Digitalna simulacija odabranih povijesnih fotografskih tehnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vlašić, Martina (2020) Akt fotografija kao "tabu" tema današnjice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukotić, Dorian (2020) Analiza filmske fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jezidžić, Marina (2020) Analiza ukupne promjene boja promjenama vrijednosti R,G,B kanala uz zadržavanje ikoničnosti fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grbić, Tajana (2020) Intermedijalnost kazališne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dujić, Filip (2020) Mogućnosti ispisa digitalne fotografije različitih tehnika na različitim medijima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šaravanja, Kristina (2020) Obrada fotografija i priprema za tisak pomoću programa i alata za grafičku obradu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Assodi, Tena (2020) Simulacija efekata klasične fotografije primjenom digitalnih alata u svrhu prezentacije na društvenim mrežama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Horvat, Toni (2020) Sportska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mazur, Lora (2020) Animiranje ženskih portreta paralaks tehnikom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pejić, Ivona (2019) Digitalni zapis i medij realizacije fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bego, Anja (2019) Fotografija kao socijalna kritika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikulić, Petra (2019) Optimizacija digitalnog zapisa za RGB realizaciju slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Ivona (2019) Utjecaj reklamne fotografije na prodaju u watch centru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rezo, Marina (2019) Fotografija novorođenča. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sesvečan, Martina (2019) Fotomanipulacija u reklamnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brajdić, Matea (2019) Fotografija hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Budija, Sara (2019) Fotografija kao sredstvo marketinških kampanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rančić, Katarina (2019) Fotografiranje pejzaža obale i mora digitalnim SLR fotoaparatom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimundić, Domagoj (2019) Upotreba DSLR aparata kao alata za digitalizaciju negativskog filma i negativ-pozitiv konverzija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Komesar, Iva (2018) Primjena pseudo HDR tehnike kod fotografije dronom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Malović, Iva (2018) Geolokacijski podaci digitalnih fotografija kao osnova za razvoj web galerije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Njirić, Ivana (2018) Grafičko oblikovanje galerije starih fotografija Konavala. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žužić, Ana (2018) Kroz medijski pristup konkretnom editorijalu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vuzdar, Ivan (2018) Primjena koncertne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vrtlar, Fabijanko (2018) Fotografija pokreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bagić, Marijan (2018) Fotografiranje i obrada slike za web stranicu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Moharić, Matija (2018) Fotomanipulacija kao alat medijskih kampanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Andreja (2018) Obrada digitalne fotografije i njezin utjecaj na prodaju prehrambenih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Oslaković, Kristian (2018) Analiza naprave Centriphone. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Slišković, Antonio (2018) Fotografija u slabim svjetlosnim uvjetima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čingel, Martina (2018) Komparativna analiza konzumerske percepcije kolor i crno bijele fotografije u medijskoj i oglašivačkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Drezga, Ivana (2017) Fotografija hrane u svrhu marketinga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milaković, Vanja (2017) Fotografiranje vjenčanja temeljnom fotografskom opremom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barun, Ana Dominika (2017) Fotomanipulacija portretne fotografije i ilustracije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gregurović, Petra (2017) Fotomontaža u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rumenović, Ana (2017) Prototip android aplikacije za fotografski portfolio. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Uvodić, Ema (2017) Inspiracija fotografijom u obliku digitalnog crtanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pioker, Tena (2017) Moć fotografije - utjecaj fotografije na povijest i društvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kovačić, Vedrana (2017) Uloga fotografije u grafičkom dizajnu tiskanih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krajnović, Davor (2017) Event fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Svilar, Nika (2017) Pristup tiskanoj i e-fotomonografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nestić, Ivona (2017) Interakcija ljudskog bića i prostora kroz autoportret. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kobaš, Dominik (2017) Komparacija klasičnih komercijalnih skenera i digitalnog fotografskog aparata u digitalizaciji tiskanih medija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ujdenica, Lana (2017) Kompozicija kao koncept u vizualnim disciplinama i njena uloga u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bunčić, Valerija (2017) Magnum fotografije i njezini utjecaji na društvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ermacora, Karlo (2017) Photoshop i obrada slika u grafičkom poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikuljan, Sara (2017) Portretna fotografija djece. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Maček, Mirela (2017) Ulična modna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čikara, Doris (2017) Utjecaj boja fotografije na reklamnu poruku prehrambenih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bečica, Tina (2017) Utjecaj boje na percepciju modne i produkt fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Leko, Helena (2017) Utjecaj reklamne fotografije u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafiki fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Topić, Eva (2017) Podvodna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šipuš, Monika (2017) Stereofotografija kamerom opskurom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grgić, Tena (2017) Bodypainting fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šetić, Paola (2017) Fotografija hrane kao promocija gastronomske ponude istarske regije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sabljak, Nikolina (2017) Komuniciranje poruke fotomanipulacijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lovrec, Ana (2017) Odnos suvremene modne fotografije u časopisima i na društvenim mrežama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žirovčić, Tea (2017) Fotografija kao vizualni element na ambalaži premium čokolade. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Martinac, Marijana (2017) Utjecaj odabira fotografskog sustava na karakteristike crno-bijele fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šabić, Ana (2016) Fotografija kao element ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Belohradsky, Boris (2016) Uloga fotografije u web dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Jelena (2016) 3D portretna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šparavec, Ana (2016) Digitalna kolorizacija crno-bijelih fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurić, Josipa (2016) Fotografski nadrealizam u digitalnom fotografskom sustavu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomac, Nives (2016) Fotomanipulacija u službi konceptualne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bosančić, Željko (2016) Kompenzacija metamaterije promjenama vrijednosti R, G, B kanala kod portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cumbo, Marina (2016) Modna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Romić, Nina (2016) Noćna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Suman, Katarina (2016) Tošo Dabac kao inspiracija fotografskog istraživanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jakopčević, Zrinka (2016) Utjecaj izvora svjetla na percepciju fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bataljaku, Loreta (2016) Šibenik kroz objektiv fotoaparata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kos, Ana (2016) Fotografija prirode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pintarić, Marijana (2016) Grafiti umjetnost u light painting tehnici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikuljan, Karlo (2016) Primjena digitalne fotomanipulacije u industriji zabave. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lazar, Marko (2016) Time lapse tilt shift fotografija i njena primjena u promociji lokacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Perković, Ivana (2016) Cinemagraph u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škvorc, Maja (2016) Dvostruka ekspozicija u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Smole, Darija (2016) Reklamna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nižetić, Viktorija (2016) Reklamna fotografija na ambalaži i njen utjecaj na odabir reklamnog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čuljak, Antonija (2016) Usporedba obrade digitalnog zapisa fotografije u Photoshopu i Lightroomu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šutić - Stanec, Mateja (2016) Usporedba standardnog i fish-eye objektiva pri izradi hyperlapse videa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kos, Jurica (2016) Usporedna analiza klasičnog i digitalnog fotografskog sustava. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gamulin, Luka (2016) Video i fotografija kao referenca za animaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jendriš, Monika (2016) Fotografija plesa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bančić, Nina (2016) Fotografije u svrhu promocije turističke regije - Istre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Alvir, Eva (2016) High key i low key fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Malović, Marko (2016) Optimizacija i izrada aplikacije za ocjenjivanje fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Borak, Mihaela (2016) Pejzaži bez kolora. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bašić, Martina (2016) Promocija mjesta pomoću crno-bijele fotografije - Zagreb. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kelemenić, Zlatko (2016) Višestruka ekspozicija u fotografiji i videu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kosović, Iva (2016) Industrijska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Razum, Sven (2016) Stop-motion street arta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Malnar, Marija (2016) Subjektivizam u uličnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Oberan, Ivan (2015) Fotomanipulacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Turčić, Petra (2015) Light painting photography and its application in visual (video) media. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukić, Marina (2015) Metamerijska analiza ispisa digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lešković, Ivana (2015) Odraz i sjena u portretnoj fotografiji kao nosioci prikaza unutarnjih emocionalnih stanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Ankica (2015) Prezentacija mjesta pomoću motion timelapse fotografije - Karlovac. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gverić, Marko (2015) Time-lapse fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matijević, Martina (2015) Ulična fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lončar, Matea (2015) Upotreba digitalne fotomanipulacije u komercijalne svrhe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Penava, Mario (2015) Usporedba HDR fotografija realiziranih različitim softverima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matijević, Dina (2015) Analiza uloge reklamnih fotografija na ambalaži na različitim tržištima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žigić, Lara (2015) Fotografija hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vadas, Kristina (2015) Fotografija u slabim svjetlosnim uvjetima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bušić, Ana (2015) Metoda dobivanja HDR fotografije i njena uloga u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Maja (2015) Mobilna fotografija kao alternativa i u službi umjetničke fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barešić, Tamara (2015) Studija plesne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zidarić, Zrinka (2015) Uloga dizajnera u prikazu realne ili iskrivljene slike žena i muškaraca na fotografijama u popularnim časopisima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Fajta, Zrinka (2015) Utjecaj formata zapisa i kompresije na kvalitetu zapisa digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brenko, Lara (2015) Utjecaj konverzije na tonove crno-bijele fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žižić, Ana (2015) Uloga fotografije u digitalnom marketingu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petrić, Korina (2015) Utjecaj promjene izvora svjetlosti na percepciju fotografije voća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rebrnjak, Jelena (2015) Utjecaj zamrzivanja efekta simultanog kontrasta na percepciju otiska efekta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Miletić, Goran (2015) Putopisna fotografija u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Andrić, Zorana (2015) Usporedba kvalitete snimki Gopro kamerom u raznim uvjetima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mihaljek, Zvonimir (2015) Razlika u kvaliteti ispisa kod ink-jet pisača pri uporabi originalnih i zamjenskih tinti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Penava, Krstijan (2015) Utjecaj promjena vrijednosti RGB kanala na portretne fotografije snimljene uz odgovarajući bijeli balans. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gregov, Jure (2014) Dokumentarna fotografija i njezina važnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimik, Emil (2014) Reklamna fotografija i korištenje cinemagrafije u svrhu reklamiranja proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Talijančić, Teo (2014) Fotografija hrane za komercijalne svrhe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomičić, Goran (2014) Infracrvena fotografija kao kreativni način razmišljanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jašić, Marina (2014) Portretna sportsko-penjačka fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škurtan, Monia (2014) Primjena klasične fotografije u moderno doba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Švigir, Rene (2014) Pristupi akt fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Masnec, Marko (2014) Pustolovna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Maja (2014) Utjecaj vremena na prirodno starenje instant fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krolo, Kristian (2014) Dizajn videa digitalnim fotografskim aparatom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sivonjić, Ivana (2014) Pristup studijskoj akt fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Fuček, Ana (2014) Reklamna fotografija i fotografija ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Plejić, Nikolina (2014) Spoj modne i astrofotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rončević, Matko (2014) Tehnike fotografiranja Toše Dabca u području socijalne tematike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žeželj, Teo (2014) Utjecaj konverzije formata zapisa na tehničke karakteristike digitalne portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vudrag, Lovro (2014) Utjecaj produžene ekspozicije na kreativne aspekte fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Novina, Jakov (2014) Utjecaj veličine piksela na senzoru na kvalitetu fotografija u različitim uvjetima osvjetljenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Božić, Igor (2014) Fotografija arhitekture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barbir, Josipa (2014) Fotografija kao sredstvo promocije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bago, Iva (2014) Obrada digitalne fotografije u Photoshopu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Korolj, Petra (2014) Portretna fotografija kao sredstvo vizualne komunikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Eršek, Nikša (2014) Projektiranje omota glazbenog zapisa na vinilnom nosaču zvuka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cegur, Tihana (2014) Sinergija ilustrativnih i fotografskih elemenata u mediju fotorealistične fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rastočić, Martina (2014) Modna fotografija na društvenim mrežama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomić, Martina (2014) Odnos modne i reklamne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radulović, Boris (2014) Vjerodostojnost portretne fotografije u službi kampanje kozmetičkih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krešić, Božena (2013) Kataloška fotografija u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šurija, Dora (2013) Portreti kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klenkar, Barbara (2013) Portretna fotografija u funkciji prikaza emocija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Prpić, Martina (2013) Utjecaj društvenih mreža na fotografiju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mostarac, Nikica (2013) Crno-bijela low key fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klarić, Anamaria (2013) Fantastična fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radosavljević, Goran (2013) HDR makrofotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Puljić, Tanja (2013) Dokumentarna i novinska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mlinjarić, Ivana (2013) Estetski i kulturološki značaj fotografiranja hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Antolović, Andrej (2013) Fotografija skrivenih mjesta grada Zagreba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Premužak, Maja (2013) Portretna fotografija u high key i low key tehnici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Herceg, Zdravko (2013) Dokumentarno-putopisna fotografija Hrvatskog zagorja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mesarić, Amela (2013) Fotografija i emocije te njihova međuovisnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Puđa, Ivana (2013) Minimalizam u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zrinščak, Irena (2013) Zlatno doba hrvatske fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rajić, Katarina (2013) Minimalizam: slobodan prostor u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krešić, Martina (2013) Moderna dagerotipija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krznarić, Martina (2013) Zagreb noću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Montak, Anamarija (2013) Povijest američke fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ivković, Jelena (2013) Modulacija volumena u crno-bijeloj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Anić, Dominik (2013) Portret u digitalnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Aleksić, Nemanja (2013) Sintaksa modne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Begović, Marin (2013) Tehnički aspekti i semantika fotografije krupnog plana. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Maričević, Marko (2013) Forenzika digitalnog zapisa fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Svaguša, Ines (2013) Fotografija ljudskog lika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dijan, Andrijana (2013) Ispis fotografija arhitekture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krupić, Lara (2013) Fotografija u turizmu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mandić, Daniel (2013) Konstrukcija i primjena panoramske kamere opskure. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Balić, Jelena (2013) Etičnost postupaka digitalne obrade u novinskoj i komercijalnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jagušić, Ivana (2013) Fotoesej. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Naglić, Vjeran (2013) Makrofotografija vode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radačić, Anton (2012) 3D modeliranje pomoću fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čančar, Ante (2012) Akt i duga ekspozicija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Đuran, Sanja (2012) Animacija digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Koprić, Ivana (2012) Digitalna makrofotografija bilja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćosić, Marija (2012) Fotografija 20. stoljeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vlatković, Zorica (2012) Nastanak i razvoj modne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sivrić, Vanja (2012) Razvoj ratne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vasilj, Katarina (2012) Fotomonografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zdilar, Mate (2012) Portretna dokumentarna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Saletović, Jasmin (2012) Produkt fotografija u funkciji grafičkog dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ištvanović, Marina (2012) Različiti prikaz scene kroz HDR fotografiju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grubač, Ivan (2012) Snimanje, obrada i primjena HDR fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čauš, Sanja (2012) Utjecaj Bauhausa na razvoj fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćutić, Darija (2012) Duga ekspozicija kao kreativan način fotografskog izražavanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Erceg, Danijela (2012) Fotografija zlatnog doba dana. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Alpeza, Ozana (2012) Makrofotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Podhraški, Zlatko (2012) Ratna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Popović, Lea (2012) Fotografija hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šunić, Violeta (2012) Fotografija u svrhu dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Janko, Kristina (2012) Posebne fotografske tehnike u reklamnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Panižić, Kristina (2012) High key i low key fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Savić, Dragana (2012) Studija ličnosti kroz digitalni fotosustav. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gaura, Ivan (2012) Digitalna makrofotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brbić, Stipe (2012) Kreativnost kao aspekt portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gavran, Marta (2012) Metode snimanja HDR fotografija kroz različite motive. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čerkez, Nera (2012) Digitalna fotografija i obrada fotografija u grafičkim aplikacijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Peček, Ivan (2012) Digitalni jednooki refleksni fotografski aparat. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klaić, Vedrana (2012) Posebne fotografske tehnike i njihove simulacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Materni, Ana (2012) Stop animacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kosi, Marko (2012) Emocije kroz objektiv portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Đurkan, Nives (2012) Autoportret. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krog, Kristian (2012) Reklamna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kutleša, Jelica (2012) Subjektivna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Štampalija, Bruno (2012) Mogućnosti HDR fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brkić, Josipa (2012) Objektiv fotografskog aparata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćorluka, Josipa (2012) Snimanje digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gabriš, Ivan (2012) Sportska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gabriša, Vesna (2011) Modna fotografija prve polovice 20. stoljeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćurčija Perez, Dalia (2011) Tehnike stvaranja HDR fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kumar, Andrea (2011) Studija akt fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žinić, Marinela (2011) Digitalni retuš portreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Hajduković, Jelena (2010) Manipulacija fotografijom fotografskom kompozicijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rubčić, Roman (2010) Piezoelektrični ink jet ispis digitalnih zapisa fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Volarić, Nikola (2010) Upotreba raw formata u hdr fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dissertation (PhD) thesis

Pavlović, Ivana (2021) Utjecaj promjena kanala zapisa na interpretaciju fotografske slike = Impact of the channels changes on the interpretation of photographic image. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Maričević, Marko (2021) Kolorimetrijska optimizacija stereolitografske aditivne proizvodnje = Colorimetric optimization of stereolitographic additive production. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ptiček, Petra (2021) Objektivizacija vizualne prihvatljivosti degradacije originala fotografske slike = Objectification of the original photographic image degradation visual acceptability. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Periša, Mario (2018) Determinacija kvalitativnih obilježja fotografske slike = Determination of qualitative photographic image parameters. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

This list was generated on Mon Jun 17 19:09:41 2024 CEST.