Browse by Document type

Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 1043.

Master's thesis - Graduate Programme

Kovačević, Ana (2023) Izrada aplikacije sa interaktivnom kartom za Nacionalni park. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Penava, Manda (2023) Mogućnosti poboljšanja optičkih, površinskih i mehaničkih svojstava otisaka s dodatkom nanočestica u uvjetima ubrzanog starenja u tehnici fleksotisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Maja].

Rakić, Mirela (2023) Izrada autorskog stripa prema stilu i teoriji japanskog stripa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Kursar, Katarina (2023) Utjecaj boja na poboljšanje korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Martić, Ivana (2023) Suvremeni komunikacijski alati u poslovnom svijetu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Sadiković, Maja (2022) Primjena mikrofotografije u dizajnu vinskih etiketa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Šiković, Sara (2022) Utjecaj fotografije u promociji turističke destinacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Tandara, Matej (2022) ISO invarijantnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Viduka, Katarina (2022) Izrada interaktivne mape trgovačkog centra korištenjem SVG i CSS tehnologije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Stanić Loknar, Nikolina].

Belina, Marija (2022) Navike čitatelja beletristike u doba COVID-19 pandemije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Mandurić, Iva (2022) Analiza neravnomjerne pokrivenost boje na otiscima dobivenim bakrotiskom na ekološki prihvatljivijim tiskovnim podlogama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Cacan, Benjamin (2022) Dizajn interakcija i razvoj web-aplikacije za zaslone osjetljive na dodir. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Zember, Davor (2022) Utjecaj viskoznosti tiskarskih boja na kvalitetu otiska na tiskovnim podlogama s ne-drvnim vlakancima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Ergović, Klara (2021) Razvoj brenda "Shika". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Kuljovski, Natalia (2021) Vizualizacija pokreta kroz različite fotografske tehnike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Lerotić, Marijana (2021) Redizajn korisničkog iskustva i korisničkog sučelja Amazon web shopa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Antonić, Mateo (2021) Obrada, uloga i važnost fotografije u digitalnom marketingu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Baždarić, Toni (2021) Fotografija arhitekture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dodić, Helena (2021) Umjetnička fotografija 20. stoljeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dunkel, Rene (2021) Kreiranje surealističkih ilustracija od portretnih fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Karačić, Domagoj (2021) Studijska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krajcer, Tomislav (2021) Analiza autorskog rada fotografa Martina Schoellera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kuljovski, Domagoj (2021) Upotreba multimedije za izradu video montaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šterc, Ana (2021) Uloga i važnost fotografije u digitalnom marketingu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zlodre, Fabijan (2021) Primjena različitih tehnika fotografiranja u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Đorđević, Ivan (2021) Video analiza odbojkaške utakmice putem programa za statističku obradu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Agić, Lucija (2021) Dizajn korisničkog iskustva na primjeru kontrolne ploče za integraciju API i SDK razvojnih rješenja namjenjen razvojnim programerima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Bobić, Andrea (2021) Proces izrade i oblikovanja zvuka za računalnu animaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Đukić, Magdalena (2021) Izrada prototipa mobilne aplikacije s upotrebom proširene stvarnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Grguric, Ana (2021) Razvoj responzivne web aplikacije za prikaz i upravljanje kartografskim procesima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Prpić, Lucijan (2021) Izrada dvodimenzionalnog grafičkog okruženja i razvoj interaktivne računalne igre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Tomašković, Ivan (2021) Postizanje realističnog 3D efekta kombiniranjem relane snimke i vizualnog 2D modela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Brižić, Ana (2021) Razlika u poslovnoj komunikaciji pri sklapanju freelance poslova i korporativnog posla kod UX/UI dizajnera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Ćurković, Petra (2021) Razvoj poslovnog komunikacijskog plana. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Dimić, Tonči (2021) Kultura otkazivanja u medijskom prostoru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Jažo, Andrea (2021) Uloga grafičkog dizajna kod mobilnih aplikacija za djecu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Mamić, Petar (2021) Concept art i dizajn likova za video-igre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Postić, Stjepan (2021) Ilustriranje "nevolja" koje su zadesile Hrvatsku u 2020. i 2021. godini. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Mesarić, Dominik (2021) Komparacija isplativosti tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Hadžić, Alberto (2021) Višestruka uloga omota glazbenog albuma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Miklenić, Ivana (2021) Utjecaj grafičkog oblikovanja na percepciju planera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Petric, Karla (2021) Brendiranje i oblikovanje vizualnog identiteta za arhitektonsku djelatnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Želežić, Ena (2021) Redizajn vizualnog identiteta udruge za zaštitu životinja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Budić, Ivan (2021) Utjecaj dizajna prototipova mobilnih aplikacija na rezultate testiranja korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Koturić, Rozalia (2021) Primjena geštalt psihologije u dizajnu korisničkog sučelja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Marček, Dino (2021) Dizajn mobilne aplikacije za digitalizaciju dokumenata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mojić, Alen (2021) Razumijevanje dugoročnog ponašanja i iskustva korisnika mobilne aplikacije kroz studiju dnevnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vižintin, Petra (2021) Prilagodba hrvatskog digitalnog proizvoda stranim tržištima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Cvrtila, Tomislav (2021) Statistička analiza izabranih geometrijskih optičkih iluzija u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

Pavlinić, Ana (2021) Evaluacija intenziteta psihofizičkih efekata nabiranja i simultanog kontrasta statističkim metodama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

Sučić, Dunja (2021) Analiza poznavanja i prepoznavanja zaštitnih elemenata unutar populacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Vučković, Filip (2021) Izrada idejnog rješenja i ispitivanje funkcionalnih svojstava održive ambalaže za bobičasto voće. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Žitvaj, Sara (2021) Analiza ambalaže za Internet kupovinu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Glasnović, Antonija (2021) Izrada vizualnog identiteta za slastičarsku djelatnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kupres, Dajana (2021) Oblikovanje vizualnog identiteta i knjige standarda za kozmetički salon. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Poslon, Suzana (2021) Oblikovanje vizualnog identiteta obrta za izradu smrznutih pekarskih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Resimović, Lea (2021) Oblikovanje ekološki održive ambalaže za prirodne kozmetičke proizvode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Šepat, Fran (2021) Izrada vizualnog identiteta obrta za grafički dizajn i multimediju "Formideja". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bushara, Aisha (2021) Dizajn grafičkih korisničkih sučelja mobilnih aplikacija s naglaskom na digitalnu pristupačnost osobama sa smetnjama kolornog vida. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Klepo, Helena (2021) Utjecaj mikointerakcija u registracijskim formama na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Krajina, Jurica (2021) Utjecaj animacije kartica u grafičkim korisničkim sućeljima na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Jurišić, Sara (2021) Sklonost korisnika korištenju višekratne ambalaže i izrada prototipa ambalaže u 3D pisaču. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Galić, Katarina (2021) Primjena aditivne proizvodnje u izradi tiskovne forme za visoki tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Marić, Daniela (2021) Utjecaj parametara rezolucije na kvalitetu visokoproduktivnih fotografskih strojeva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Morić, Anamarija (2021) Vrednovanje studenata edukacijskom igrom "Kolikvij sreće". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Željković, Petra (2021) Specijalni efekti u elektrofotografiji korištenjem praškastih tonera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Belošević, Luka (2021) Izrada, priprema, printanje i obrada 3D objekta na 3D pisaču. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Maričić, Antonio (2021) Izrada i priprema 3D modela za računalnu igru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Murseli, Ella (2021) Primjena proširene stvarnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Nushi, Fabijan (2021) Utjecaj tehničkih parametara u postprodukciji na kvalitetu primjene deepfake tehnologije i korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Šitum, Dominik (2021) Animacija 3D karaktera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Marošević, Livia (2021) Analiza mogućnosti primjene laboratorijskog multispektralnog optičkog sustava u području očuvanja pisane i tiskane kulturne baštine. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Marče, Andrea (2021) Interakcija biorazgradivog premaza i tiskarske boje za sitotisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Tomašegović, Tamara].

Bartolić, Željka (2021) Sustav recikliranja tekstilnih ostataka i prerade u papirne i ambalažne proizvode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

Huzjak, Juraj (2021) Utjecaj temperature kao okolišnog faktora na stabilnost termokromnih otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

Krajnović, Ivana (2021) Ekološki održivi bio-nano kompozitni premaz za zaštitu otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

Vrkić, Toni (2021) Reakcije termokromnog otiska u funkciji indikatora okolišne temperature. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

Buljan, Branimir (2021) Utjecaj boja i fotografije na psihologiju potrošača. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurleta, Ivan (2021) Važnost fotografije u virtualnom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krstanović, Ana (2021) Načini upotrebe boja u digitalnom okruženju i njihov utjecaj na efikasnost i organizaciju rada. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Blagojević, Nemanja (2021) Amblemi institucija Republike Hrvatske. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Burazin, Leon (2021) Komunikacija narative stipa kroz naslovni sadržaj. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Kardum, Karla (2021) Nastava na daljinu - istraživanje iskustva studenata s provođenjem nastave na daljinu i učenja putem različitih platformi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Oreč, Dario (2021) Razvoj korporativnog identiteta Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman - Zagreb. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Vlašić, Leo (2021) Strateško upravljanje komunikacijom u sportu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Stipetić, Sanja (2021) Reorganizacija tiskare prema potrebama osoba s invaliditetom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Javorić, Dolores (2021) Utjecaj dizajnerskih elemenata na informacijski plakat o zaštiti okoliša. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Grčić, Lea (2021) Dizajn ekološki održive ambalaže i pribora za jelo u avioprijevozu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vidulina, Lina (2021) Implementacija NFC tehnologije kod ekoambalaže za ekstra djevičansko maslinovo ulje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Holetić, Andrea (2021) Optimizacija korisničkog iskustva kupovine putem interneta na pokretnim uređajima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Arbanasić, Lovro (2021) Izrada vizualnog identiteta malog proizvođača sportskih automobila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Škrlec, Ana (2021) Utjecaj principa dizajna usmjerenog na emocije na korisničko iskustvo web stranice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Boljanović, Darko (2021) Namjerne greške u tisku kao element zaštite. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Soldo, Ivan (2020) Promocija gastronomije snimanjem pametnim mobilnim telefonom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jerkić, Goran (2020) 3D tisak personaliziranog promotivnog materijala u malim nakladama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Atlija, Filip (2020) Uvođenje tehnologije 3D ispisa u malu obiteljsku tiskaru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dragić, Filip (2020) Pravovremeno planiranje razvoja poduzeća grafičke djelatnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šuljak, Martina (2020) Oblikovanje vizualnog identiteta poduzeća za digitalno outdoor oglašavanje - Lo Grus d.o.o. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Brekalo, Marijan (2020) Određivanje utjecaja premaza na karakteristike ofsetnih otisaka na kartonskim podlogama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Blažina, Adrijana (2020) Utjecaj kontrastne polarnosti prikaza grafičkog korisničkog sučelja pokretnih uređaja na korisnički doživljaj. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Čmelik, Iva (2020) Utjecaj vizualnog oblikovanja ambalaže organske čokolade na percepciju kupaca. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Mikolić, Anja (2020) Oblikovanje vizualne interakcije između proizvoda i ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Jakovljević, Adriana (2020) Dizajn kalendara kombiniranjem konvencionalnog i digitalnog pristupa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Marković, Hrvoje (2020) Utjecaj tržišta na razvoj ambalaže za pakiranje svježeg voća i povrća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Parlov, Ivan (2020) Utjecaj samoljepljivih podloga na realizaciju otisaka UV inkjeta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Grubiša, Paula (2020) Korisničko iskustvo kao važan faktor vrednovanja digitalnog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Legac, Ela (2020) Dizajn ikona s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Lučan, Marina (2020) Boja u digitalnom crtanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Šokac, Dino (2020) Usporedba rendera 3D modela interijera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Šunde, Dobroslav (2020) Izrada virtualnog 3D okruženja u Unreal razvojnoj okolini. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Budimir, Andrija (2020) Digitalna simulacija odabranih povijesnih fotografskih tehnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Džoić, Zvonimir (2020) Boja kao tehnički i sintaktičko-semantički element crno-bijele fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pozojević, Ivan (2020) Procesni tok izrade 3D video igre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Smoljan, Magdalena (2020) Grafičko prilagođavanje udžbenika za osobe s disleksijom i disgrafijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Šimon, Tomislav (2020) Realizacija multimedijske Web stranice pomoću tehnologija otvorenog koda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Škarica, Marin (2020) Brendiranje i oblikovanje vizualnog identiteta izdavačke kuće Salesiana d.o.o. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Čurin, Karla (2020) Unaprjeđenje pristupačnosti SUVAG-ove web stranice uz pomoć redizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Horvat, Dorian (2020) Utjecaj persuazivnog dizajna na korisničko iskustvo i korisnikov odabir. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Jeleč, Domagoj (2020) Redizajn ambalaže za zobenu kašu s ciljem ostvarivanja diferencijacije na tržištu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kaser, Stefanie (2020) Principi učinkovitog dizajna poruke putem animiranih infografika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Magdalenić, Filip (2020) Razvoj aplikacije s glasovnim sučeljem. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Matišev, Toni (2020) Utjecaj mikro-teksta na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Piragić, Monika (2020) Metode istraživanja korisnika u okviru dizajna rješenja za sprječavanje nastanka otpada od hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Starčević, Petar (2020) Utjecaj gemifikacije na monetizaciju web aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Svalina, Ana (2020) Mogućnost vizualizacije podataka prikupljenih putem senzora u IoT sustavu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vidaković, Valentina (2020) Utjecaj dizajna različitih onboarding procesa na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Stipić, Mate (2020) Brendiranje niželigaškog nogometnog kluba na primjeru HŠK Posušje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Bezić, Tina (2020) Dojam pokreta u fotografiji plesa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Biršić, Matea (2020) Od ideje do realizacije brenda Šuljice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Kolarić, Lucija (2020) Istraživanje tehnika fotografiranja i obrade portreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Kulundžić, Iva (2020) Uloga animacije u uvodnim i odjavnim špicama filmova i serija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Milovan, Lucian (2020) GoPro kamera u službi fotografskog aparata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Pelesk, Marko (2020) Employer branding hrvatskih IT tvrtki s fokusom na fotografiju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Sauka, Borna (2020) Razvoj frame by frame animacije i suvremeni dosezi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Trogrančić, Iva (2020) Fotografiranje u težim svjetlosnim uvjetima s tehničkog i kreativnog aspekta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Assodi, Tena (2020) Simulacija efekata klasične fotografije primjenom digitalnih alata u svrhu prezentacije na društvenim mrežama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dujić, Filip (2020) Mogućnosti ispisa digitalne fotografije različitih tehnika na različitim medijima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grbić, Tajana (2020) Intermedijalnost kazališne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Horvat, Toni (2020) Sportska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jezidžić, Marina (2020) Analiza ukupne promjene boja promjenama vrijednosti R,G,B kanala uz zadržavanje ikoničnosti fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šaravanja, Kristina (2020) Obrada fotografija i priprema za tisak pomoću programa i alata za grafičku obradu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vlašić, Martina (2020) Akt fotografija kao "tabu" tema današnjice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukotić, Dorian (2020) Analiza filmske fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tokić, Stella (2020) Usporedba prirodnog i ubrzanog starenja otisaka na tiskovnim podlogama s alternativnim vlakancima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Babić, Antonela (2020) Utjecaj oplemenjivanja tiskovne podloge elektrofotografskih otisaka na proces recikliranja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kračun, Ivona (2020) Kemijska stabilnost otisaka sa termokromnim bojama u ovisnosti o tiskovnoj podlozi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kralj, Antonio (2020) Utjecaj simulacije ubrzanog starenja na trajnost fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vukelić, Tomislav (2020) Biopolimerni materijali: utjecaj na okoliš i spremnost na korištenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Asturić, Ivana (2020) UX (Korisničko iskustvo) prije i tijekom epidemije COVID-19. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Babić, Lovorka (2020) Stop-animacija u eksperimentalnom filmu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Gudelj, Ivona (2020) Novi pristupi scenografiji uporabom 3D projekcijskog mapiranja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Kovačević, Sandra (2020) Provjera autentičnosti računalno generiranih holograma tiskanih standardnim grafičkim CtF (Computer to Film) postupkom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Nežić, Elena (2020) Parametri očuvanja svojstva redundancije tiskanih računalno generiranih holograma prilikom njihovog korištenja kao dizajnerskog elementa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Lončarek, Mario (2020) Razvoj parametarski prilagodljivog grafičkog korisničkog sučelja web aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Marenić, Iva (2020) Povećanje informacijskog kapaciteta tiskovnog medija konceptom proširene stvarnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Primorac, Luka (2020) Računalno generiranje i primjena fotorealističnih vizualnih efekata na snimljeni video. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Rerečić, Erika (2020) Izrada 3D grafičkog okruženja za računalnu igru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Vukasović, Marin (2020) Razvoj računalne igre u jezgri Godot za primjenu na mobilnim uređajima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Bogović, Tomislav (2020) Tipografska rješenja s primjenom Infraredesign tehnologije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Stanić Loknar, Nikolina].

Puljiz, Anamarija (2020) Analiza i usporedba računalni programa za vektorsku grafiku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Stanić Loknar, Nikolina].

Pađen, Josipa (2020) Percepcija promjene tonaliteta ljubičaste boje nakon otiskivanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Veličković, Maja (2020) Desktop tehnologija u zaštiti od krivotvorenja jednostavnih vrijednosnica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Knežević, Ana (2020) Dizajn individualizirane vrijednosnice i aplikacije za provjeru njezinih sigurnosnih elemenata u proširenoj stvarnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Blažević, Dinko (2020) Reorganizacija srednje velike tiskare s tradicijom duljom od 60 godina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Pongrac, Mihael (2020) Reorganizacija poduzeća koje izrađuje proizvode od plastike i papira. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Sabol, Marin (2020) Reinženjering odjela za razvoj ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Penava, Ivan (2020) Karakteristike i stabilnosti fleksografskih termokromnih boja za tisak na naljepnice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Meštrović, Mato (2020) Komparacija visoko produktivnih digitalnih strojeva namijenjenih za tisak etiketa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Pintar, Matko (2020) Utjecaj postavki Ink-jet jedinice za lakiranje na realizaciju metalik efekata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Stipić, Anđela (2020) Oblikovanje brenda i promocija na društvenim mrežama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Štenta, Meggie (2020) Strategije digitalne prisutnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Matijević, Ana (2020) Optimizacija tehnoloških postupaka izrade i punjenja kartonskih kutija za lijekove. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Cetinjanin, Ana (2020) Planiranje poslovanja proizvodnih procesa u malom i srednjem poduzetništvu - studija slučaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Mandić, Jelena (2020) Testiranje upotrebljivosti prototipa mobilne aplikacije za strojno čitanje barkoda u svrhu boljeg korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Požgajčić, Valentina (2020) Application of cellulose derivates as coating in development of green packaging solutions. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Mazur, Lora (2020) Animiranje ženskih portreta paralaks tehnikom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Madžar, Anđela (2020) Istraživanje subjektivnih i objektivnih parametara kvalitete ekološki povoljne ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Jerger, Tin (2020) Dronelapse fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Bisaku, Antonio (2019) Korištenje grafičkih elemenata u izradi filma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Brečić, Duje (2019) Izrada vizualnog identiteta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Durmić, Adnan (2019) E-učenje (E-learning). Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bego, Anja (2019) Fotografija kao socijalna kritika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikulić, Petra (2019) Optimizacija digitalnog zapisa za RGB realizaciju slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pejić, Ivona (2019) Digitalni zapis i medij realizacije fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Ivona (2019) Utjecaj reklamne fotografije na prodaju u watch centru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milašinčić, Davor (2019) Inovativna rješenja funkcionalnog knjižnog uveza "Slikovnica za dvoje" u nakladničkoj proizvodnji knjiga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Tadin, Tajana (2019) Utjecaj skelet animacija na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vučković, Lana (2019) Utjecaj dizajna korisničkog sučelja projekcijskog zaslona u računalnim igrama na korisničko iskustvo igrača. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Dobravac, Matej (2019) Foto knjiga kao suvremeni način umjetničkog izražavanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Grgić, Katarina (2019) Utjecaj fotografije na udomljavanje životinja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Stankov, Alexander (2019) Umjetnički projekt - izrada videa korištenjem Timelapse i Hyperlapse tehnike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Udženija, Nina (2019) Primjena gestalt načela u 2D animaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Radoš Cvišić, Kristina (2019) Jačanje konkurentnosti malih tiskara reorganizacijom poslovanja uz pomoć fondova Europske unije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Delić, Lora (2019) Utjecaj animacije prilikom izvršenja naredbi u grafičkom korisničkim sučeljima na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Kraljević, Domagoj (2019) Utjecaj boje ambalaže i brenda na prodaju kozmetičkih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Ahmetašević, Ida (2019) Kako brendirati. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bičak, Dario (2019) Izrada realističnog prikaza čovjeka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Grubić, Lucija (2019) Izrada interaktivne multimedijske virtualne ture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Galić, Ivana (2019) Sustavi zatvaranja na složivim kartonskim kutijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Koretić, Tomislav (2019) Izrada aplikacije za virtualnu stvarnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Ljubičić, Marija (2019) Kreiranje virtualne stvarnosti pomoću stype tehnologije za potrebe televizijskog studija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Tovernić, Matea (2019) Utjecaj medija pri odabiru boje automobila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Kuntić, Mirna (2019) Dizajn proces izrade strategije i vizualnog identiteta za modni brand. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Nef, Josip (2019) Izrada i manipulacija digitalnih fizikalno baziranih materijala i njihova uporaba u digitalnoj grafici u stvarnom vremenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijeić, Mile].

Novosel, Martina (2019) Redizajn web stranice od idejnog do finalnog rješenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Rezo, Marina (2019) Fotografija novorođenča. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sesvečan, Martina (2019) Fotomanipulacija u reklamnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Hrastić, Anamarija (2019) Usporedba korisničkog iskustva aplikacija prilagođenih za različite operativne sustave. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mioč, Dragiša (2019) Redizajn vizualne komunikacije u kinu Europa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Filipović, Luka (2019) Utjecaj slobodne površinske energije laboratorijskih tiskovnih podloga na kvalitetu otiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Ivkić, Irena (2019) Utjecaj penetracije boja kod otisnutih tiskovnih podloga s ne drvnim vlakancima na kvalitetu otiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Šarić, Donatela (2019) Analiza reprodukcije rasterskih elemenata na in-line oplemenjenoj tiskovnoj podlozi u elektrofotografskom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Antolić, Tea (2019) Digitalni animirani 3D strip. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Blažević, Vedran (2019) Usporedba fotogrametrije i 3D modeliranja na primjeru fizičkog modela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Hasan, Matija (2019) Računalna izrada i topološka optimizacija personaliziranih figurica za FFF tehnologiju aditivne proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Komljenović, Franko (2019) Korisničko iskustvo prilikom online kupovine. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Perdijić, Duje (2019) Grafička industrija u multimedijskom okružju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Stipić, Dan (2019) Izrada 3D ljudskog modela u Blenderu i animiranje u Unityju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Šaramo, Davorin (2019) Reprodukcija taktilnih elemenata aditivnom metodom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Puljić, Julijana (2019) Optimizacija radnog toka grafičke obrade digitalnih fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Gracin, Ella (2019) Izrada aplikacije za generiranje vektorskih oblika s interpretacijom u PostScript programski kod. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Jeličić, Katarina (2019) Parametri optimizacije web stranice u svrhu boljeg pozicioniranja na internetskim pretraživačima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Kovač, Antonija (2019) Primjena osvjetljenja i tekstura na dvodimenzionalnom animiranom filmu u svrhu postizanja trodimenziionalnog efekta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Kukec, Emil (2019) Razvoj i primjena rješenja aplikacije "Košarica" za potrebe sjedišta internet trgovine kroz React.js biblioteku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Petrović, Oliver (2019) Tipografija kao element zaštite na legitimacijskim dokumentima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Đerek, Valerija (2019) Grafički kreativni parametri izrade tuba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Gjopar, Maja (2019) Reinženjering fotografske radnje u svrhu pokretanja grafičkog odjela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Pogančić, Milivoj (2019) Unapređenje proizvodnih procesa u proizvodnji pomorskih karata primjenom tehnologije digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rapinac, Igor (2019) Lean proizvodnja u grafičkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Glibo, Renato (2019) Reciklacija ireverzibilnih termokromnih tiskarskih boja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Krga, Monika (2019) Utjecaj biorazgradive ambalaže od mlijeka na prehrambeni proizvod - mlijeko. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kutle, Klara (2019) Uloga tipografije u grafičkom oblikovanju logotipa za park prirode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Stanić Loknar, Nikolina].

Hećimović, Nikolina (2019) Umjetna inteligencija pojašnjena putem stripa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Šafran, Ana (2019) Odabir elemenata za uspješnu video najavu (trailer). Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Milin, Matea (2019) LATEX program za oblikovanje dokumenata i izrada LATEX predloška za diplomski rad. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Rude, Ivan (2019) Utjecaj suvremenog multimedijskog okruženja na komunikaciju i poslovanje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Brajdić, Matea (2019) Fotografija hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Budija, Sara (2019) Fotografija kao sredstvo marketinških kampanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Munoz Gonzales, Mauricio Andres (2019) Vizualni identitet ljekovitog kanabisa za kućne ljubimce (HemPet). Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Malnar, Lahorka (2019) Utjecaj ubrzanog starenja na optičke, mehaničke i površinske karakteristike papira s vlakancima konoplje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg Malčić, Vesna].

Barac, Tajana (2019) Efekt paralakse u animiranoj ilustraciji i fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Mergl, Anita (2019) Kreativna fotomanipulacija u modnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Rančić, Katarina (2019) Fotografiranje pejzaža obale i mora digitalnim SLR fotoaparatom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimundić, Domagoj (2019) Upotreba DSLR aparata kao alata za digitalizaciju negativskog filma i negativ-pozitiv konverzija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Buljat, Lucia (2018) Uloga tekstualnih elemenata u dizajnu web stranice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Duspara, Marko (2018) Interaktivni plakat. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Radalj, Ante (2018) Uloga i značaj boje pri odabiru automobila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Alihodžić, Jasmina (2018) Izrada promotivnog videa različitim fotografskim tehnikama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Bednaić, Stephan (2018) Profesionalna sportska fotografija - od ideje do realizacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Lovrić, Ana (2018) Svjetlosne ilustracije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Santini, Marino (2018) Animacija fotorealističnog interijera kuće te utjecaj osvjetljenja na različite materijale. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Korpar, Krešimir (2018) Izrada stripa u žanru fantastike s elementima antropomorfizacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Pezić, Iva (2018) Kreiranje ilustriranog turističkog vodiča i reklamnih materijala za Bosnu i Hercegovinu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Prožek, Daria (2018) Primjena React.JS i web tehnologija u izradi mobilne aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Banović, Tihana (2018) Korisničko iskustvo u izradi mobilne aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Jakić, Kristijan (2018) Dizajn prototipa mobilne aplikacije glazbenog festivala. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Strižak, Kristijan (2018) Istraživanje emocionalnih reakcija u kinetičkoj tipografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Komesar, Iva (2018) Primjena pseudo HDR tehnike kod fotografije dronom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čigir, Valentino (2018) Subliminalne poruke u vizualnoj komunikaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Klarin, Lucia (2018) Dizajn grafičkih elemenata video igre za mobilne platforme. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Malenica, Ivan (2018) Razvoj i budućnost ambalaže u cilju zaštite kupaca i proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Sučić, Ivana (2018) Metode automatizacije u rotacijskom ofsetnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Šalov, Josip (2018) Utjecaj inovativnih oblika vanjskog oglašavanja na uočavanje poruke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Keleš, Nikolina (2018) Utjecaj animacije glavnog izbornika video igara na percepciju korisnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kovač, Valentina (2018) Korisničko iskustvo animacija učitavanja u mobilnoj aplikaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mandić, Anita (2018) Utjecaj animacija dizajniranih po smjernicama Material Designa na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Prlić, Matija (2018) Utjecaj konteksta uporabe aplikacije na dizajn animacije učitavanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vojvodić, Viliam (2018) Uloga mikrotranzicija u grafičkim korisničkim sučeljima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lalić, Dino (2018) Interaktivna cross-platform aplikacija zdravstvenog sustava s naglaskom na pristupačnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Ivanković, Marko (2018) Usporedba kvalitete otisaka na različitim ambalažnim materijalima namijenjenim za domaće i strano tržište. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Koletić, Bernarda (2018) Devijacije u obojenju otisaka prilikom etiketiranja stezljivim filmom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Pavičić, Lucija (2018) Klasifikacija atributa ambalaže kozmetičkih proizvoda prema Kano modelu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kovač, Monika (2018) Prilagodba standardne slikovnice djeci s oštećenjem vida. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Petričković, Ivana (2018) Optimizacija radnog tijeka grafičke proizvodnje kroz uvođenje ERP sustava. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Malović, Iva (2018) Geolokacijski podaci digitalnih fotografija kao osnova za razvoj web galerije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Njirić, Ivana (2018) Grafičko oblikovanje galerije starih fotografija Konavala. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vuzdar, Ivan (2018) Primjena koncertne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žužić, Ana (2018) Kroz medijski pristup konkretnom editorijalu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Đenović, Ivona (2018) Utjecaj stilskih odrednica video igara na percepciju korisnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lasić, Antonija (2018) Proces mapiranja podataka iz okoliša kroz grafičke medije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Milićević, Hrvoje Abraham (2018) Utjecaj animacije plutajućih prikaza naredbi na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Valjak, Mateja (2018) Stvaranje bolje uporabljivosti aplikacije pomoću animacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vistid, Alen (2018) Utjecaj animacija indikatora progresa na dojam proteka vremena. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Juričev Martinčev, Roko (2018) Raster Image Processor u inkjetu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ravnjak, Miranda (2018) Sigurnosne zaštite na europskim i američkim novčanicama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Lacković, Klaudija (2018) Grafički elementi bankovnih kartica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Fotak, Josipa (2018) Interakcija radnika sa sekundarnom ambalažom s dodatnom vrijednosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Omerdić, Lamija (2018) Optimiranje svojstava premazane kartonske ambalaže s obzirom na recikliranje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Grbeša, Željka (2018) Utjecaj imena brenda i percipirane kvalitete ambalaže na odabir kupca. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Ljubić, Ivona (2018) Konstrukcija složivih kartonskih kutija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Abaffy, Antun (2018) Usporedba četverobojnog i šesterobojnog kolornog otiskivanja na visokoproduktivnom Inkjet stroju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Štrtak, Domagoj (2018) Komparativna analiza HP Indigo otisaka nastalih sa tri, četiri i šest separacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Bagić, Marijan (2018) Fotografiranje i obrada slike za web stranicu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Andreja (2018) Obrada digitalne fotografije i njezin utjecaj na prodaju prehrambenih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Moharić, Matija (2018) Fotomanipulacija kao alat medijskih kampanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vrtlar, Fabijanko (2018) Fotografija pokreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milošević, Mario (2018) Primjena manjih gramatura novinskog papira u višebojnom tisku na roto tiskarskim strojevima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Stančin, Dijana (2018) Optimiranje sustava u nakladničkom uvezu knjiga - studija slučaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Knöll, Ivana (2018) Internet marketing - Instagram. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Zobenica, Darija (2018) Razvoj aplikacije za vlasnike kućnih ljubimaca. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Delija, Antonio (2018) Utjecaj boje na psihologiju potrošača. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Đenadija, Snježana (2018) Poboljšanje korisničkog iskustva mobilne aplikacije odabirom osnovnih elemenata dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Klemeš, Nikola (2018) Primjena gamifikacije u dizajnu mobilne aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Matijašić, Andrea (2018) Pokretna grafika i fotografija unutar video zapisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Ristić, Nikolina Fani (2018) Animacija - od crteža do računala. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Kolar, Ivan (2018) Primjena algoritama za pretraživanje i sortiranje u razvoju aplikacije za pronalazak studentskih poslova. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Lapov, Krševan (2018) Izrada 3D okruženja u Unity razvojnom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Lucić, Domagoj (2018) Razvoj progresivne web aplikacije namijenjene upravljanju poslovnim procesima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Perica, Emilija (2018) Izrada multimedijskog interaktivnog videa u svrhu promidžbe muzeja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Sučić, Tomislav (2018) Razvoj edukativne 2D računalne igre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Barac, Ivan (2018) Izrada računalne 2D video igre korištenjem Unreal razvojnog okruženja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Grašić, Matija (2018) Računalna izrada 3D fotorealističnih modela u svrhu multimedijske primjene. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Hanževački, Vedran (2018) Grafička korisnička sučelja za upravljanje sustavima pametne kuće. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Murgić, Marija (2018) Razvoj web aplikacije za generiranje elektronske knjige. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Petric, Petra (2018) Animacije grafičkog korisničkog sučelja u službi boljeg korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Matanić, Petra (2018) Proizvodno - organizacijska sinteza grafičke proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Miletić, Dajana (2018) Raspon reprodukcije kod etiketnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Zović, Martina (2018) Tolerancija pasera u hibridnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Slišković, Antonio (2018) Fotografija u slabim svjetlosnim uvjetima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Križanić, Jurica (2018) Proceduralnost u 3D simulacijama čestica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Kolenko, Barbara (2018) Trajnost 3D otiska na tekstilu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Dunđer, Valentina (2018) Oblikovanje sustava piktograma za prostor studentskog doma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Vrkić, Marko (2018) „Six sigma“ metodologija i njena primjena na smanjenju broja reklamacija ambalaže od valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Vukmanić, Martina (2018) Model za određivanje čvrstoće konstrukcije ambalaže od valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Čutura, Antonija (2018) 3D vizualizacija interijera i prezentacija u VR-u. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Forjan, Dominik (2018) Razvoj i izgradnja LED intraktivnog multimedijskog sustava za potrebe mobilnog informacijskog panoa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Oslaković, Kristian (2018) Analiza naprave Centriphone. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lagundžija, Alen (2018) Razvoj aplikacije za automatizaciju procesa prijenosa podataka u ISVU sustav. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Janjić, Matija (2018) Utjecaj tretiranja tekstilne podloge na kvalitetu digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mihaljenović, Matija (2018) Projektiranje individualiziranog rasterskog elementa M2M i primjena na etiketama staklene ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Grgić, Mirna (2018) Utjecaj ambalaže na prodaju proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Čingel, Martina (2018) Komparativna analiza konzumerske percepcije kolor i crno bijele fotografije u medijskoj i oglašivačkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dasović, Eva (2017) Poboljšanje mobilne aplikacije ispitivanjem korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Majstorović, Mario (2017) Izrada digitalnih portreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Sliško, Filip (2017) Kombinacija animacije s ostalim oblicima umjetnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Barun, Ana Dominika (2017) Fotomanipulacija portretne fotografije i ilustracije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Drezga, Ivana (2017) Fotografija hrane u svrhu marketinga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gregurović, Petra (2017) Fotomontaža u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milaković, Vanja (2017) Fotografiranje vjenčanja temeljnom fotografskom opremom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rumenović, Ana (2017) Prototip android aplikacije za fotografski portfolio. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bucić, Bruno (2017) Radio kao audio-vizualni medij digitalnog doba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Garber, Sandra (2017) Usporedni prikaz redakcijskih sustava DTI i STORYEDITOR instaliranih u Slobodnoj Dalmaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Krunić, Mislav (2017) Vizualna konstrukcija stranice za online učenje uz integraciju elemenata video igara kao motivacijski aspekt korištenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Račić, Andro (2017) Web tehnologije u promicanju vlastite kompetencije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Kužet, Vicko (2017) Razvoj modela upravljanja zalihama materijala u tiskarskom poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lenartić, Matija (2017) Unapređenje tehnološkog parka u proizvodnji valovite ljepenke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Pajić, Nikolina (2017) Reinženjering procesa unutar srednje velikog pogona za fleksotisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Valenta, Paulo (2017) Planiranje proizvodnje i razvoj tehničkih sustava kod proizvodnje tiskarskih valjaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Jakupić, Matija (2017) Izrada web stranice na osnovi korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Kus, Mia (2017) Izrada web stranice kroz sustav za upravljanje sadržajem Joomla. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Šala, Andreas (2017) Uloga web stranica u glazbenoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Kovačić, Vedrana (2017) Uloga fotografije u grafičkom dizajnu tiskanih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pioker, Tena (2017) Moć fotografije - utjecaj fotografije na povijest i društvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Uvodić, Ema (2017) Inspiracija fotografijom u obliku digitalnog crtanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gavranić, Davor (2017) Audio vizualni performans. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Kovačević, Mario (2017) Idejno rješenje web sustava za objavu studentskih radova. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bakula, Adriana (2017) Utjecaj vlage na čvrstoću lijepljenog spoja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Gašparić, Silvija (2017) Implementacija marketinga u nakladništvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Ramljak, Ana (2017) Adhezijska svojstava polivinil acetatnog ljepila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Čondrić, Vilma (2017) Kreativna upotreba projektora u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Matica, Antea (2017) Tehnike animiranja fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Novosel, Zvonimir (2017) Dinamička tipografija u kinematografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Jerić, Josip (2017) Effects of 2nd dopants on the properties of PEDOT:PSS layers for printed electronics. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Valentić, Ella (2017) Idejno riješenje brošure s receptima zdrave hrane namijenjenih studentima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Krajnović, Davor (2017) Event fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Svilar, Nika (2017) Pristup tiskanoj i e-fotomonografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Horvat, Lara (2017) 3D vizualizacija stambenog objekta te njegova prezentacija u virtualnom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Babić, Martina (2017) Optimizacija elemenata korisničkog sučelja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Grčević, Janja (2017) Dizajn ambalaže za kozmetičke proizvode u avioprijevozu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Janković, Matea (2017) Usporedba prijenosa informacija pokretnom grafikom i mrežnim stranicama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Stanić, Roberta (2017) Izrada animacija za korisničko sučelje mobilnih aplikacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Radić Seleš, Valentina (2017) Usporedba optičke stabilnosti uzoraka otisnutih s UV bojom i s konvencionalnom bojom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Galić, Josipa (2017) Otiskivanje UV bojama na pločastom PVC materijalu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Tomašegović, Dario (2017) Utjecaj visine ispisne glave na reprodukciju crnih tonova u tehnici UV inkjet-a. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Bečica, Tina (2017) Utjecaj boje na percepciju modne i produkt fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bunčić, Valerija (2017) Magnum fotografije i njezini utjecaji na društvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čikara, Doris (2017) Utjecaj boja fotografije na reklamnu poruku prehrambenih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ermacora, Karlo (2017) Photoshop i obrada slika u grafičkom poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kobaš, Dominik (2017) Komparacija klasičnih komercijalnih skenera i digitalnog fotografskog aparata u digitalizaciji tiskanih medija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Maček, Mirela (2017) Ulična modna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikuljan, Sara (2017) Portretna fotografija djece. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nestić, Ivona (2017) Interakcija ljudskog bića i prostora kroz autoportret. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ujdenica, Lana (2017) Kompozicija kao koncept u vizualnim disciplinama i njena uloga u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Andrijanić, Toni (2017) Razvoj web aplikacije i grafičkog sučelja u svrhu olakšavanja izračuna najoptimalnijeg rješenja tiskarskog procesa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Bošanjak, Mladen (2017) Razvoj interaktivnog izložbenog prostora s dinamičnim grafičkim sadržajem u virtualnoj stvarnosti renderiranjem u realnom vremenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Dobrovoljec, Ivana (2017) Primjena mikroanimacija u službi boljeg korisničkog iskustva na temelju iskustvene, intuitivne i interaktivne komunikacije čovjek računalo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Gamulin, Lucija (2017) Razvoj i izrada multimedijalne web aplikacije za hibridne uređaje u svrhu interaktivnog testiranja znanja u realnom vremenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Knezović, Marija (2017) Razvoj web aplikacije za definiranje i prepoznavanje znakova na temelju personaliziranog rukopisa korisnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Dubičanac, Maja (2017) Optimizacija grafičkog dizajna i tehničkih parametara igre za djecu s poremećajem pažnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šajnić, Ines (2017) Isplativost moderniziranja grafičke proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Zdelar, Blanka (2017) Realnost standardizacije tehničkih normi u stvarnoj grafičkoj proizvodnji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Križanac, Julija (2017) Opcije termokromnih tiskarskih boja različitih aktivacijskih temperatura. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Beverin, Ana (2017) Dizajn interaktivne razglednice grada Zadra. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Kovačićek, Hrvoje (2017) Proces oblikovanja korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Planinić, Iva (2017) Dizajn mobilne aplikacije za turiste. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Šišić, Anamarija (2017) Primjena gamifikacije u mobilnim aplikacijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Leko, Helena (2017) Utjecaj reklamne fotografije u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafiki fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Biuk, Adriana (2017) Implementacija umjetne inteligencije unutar Unity programskog okvira. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Skolan, Marija (2017) Web servis za rezervaciju termina temeljen na Javascript tehnologijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Kovač, Marko (2017) Razvoj aplikacije za obradu slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Peček, Karmela (2017) Kreativna upotreba postavki za ravnotežu bijele u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Ivančić, Emili (2017) Izrada cinemagrapha implementacijom ilustracije u fotografiju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Sabo, Barbara (2017) Implementacija motiva narodne nošnje u izabranim reprodukcijskim medijima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Bijelonjić, Tomislav (2017) Sistematizacija proizvodnog procesa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Resimović, Semir (2017) Metoda prilagodbe enciklopedijskog sadržaja internetskom izdanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Laginja, Emanuel (2017) Reinženjering procesa održavanja u proizvodnji kartonske ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Nježić, Đorđe (2017) Proširenje strojnog parka ofsetne tiskare uvođenjem tehnologije digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Bracić, Mario (2017) Utjecaj krutosti papira na kvalitetu bešavne forme s PUR ljepilom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Prelec, Andrija (2017) Internetska stranica u virtualnoj stvarnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Fabijanić, Tomislav (2017) Korisničko iskustvo ambalaže tvrdih sapuna kao dijela cjelovitog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Šipuš, Monika (2017) Stereofotografija kamerom opskurom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Topić, Eva (2017) Podvodna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grgić, Tena (2017) Bodypainting fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lovrec, Ana (2017) Odnos suvremene modne fotografije u časopisima i na društvenim mrežama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sabljak, Nikolina (2017) Komuniciranje poruke fotomanipulacijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šetić, Paola (2017) Fotografija hrane kao promocija gastronomske ponude istarske regije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klišanin, Vlado (2017) Kolorimetrijska ocjena kvalitete zaslona mobilnih uređaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Mikulić, Ante (2017) Utjecaj svjetline zaslona na potrošnju baterije kod mobitela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Priselac, Dino (2017) Tiskovna forma za visoki tisak od biorazgradivih polimera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Adanić, Dino (2017) Prikaz procesa izrade interaktivne multimedijske virtualne šetnje postupkom mapiranja fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Labrović, Jelena (2017) Različitost standardizacije tiska po ISO 12647-2:2004 i ISO 12647-2:2013. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Rabar, Ivan (2017) Stvarna učinkovitost standardizacije u tisku kartonske ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Rimay, Tena (2017) Mogućnost višebojnog otiskivanja na polikarbonatu u tehnici bezvodnog ofseta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Mrnjavac, Kristina (2017) WebP format u multimedijskom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Martinac, Marijana (2017) Utjecaj odabira fotografskog sustava na karakteristike crno-bijele fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žirovčić, Tea (2017) Fotografija kao vizualni element na ambalaži premium čokolade. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cvetković, Ivana (2017) Dizajn mobilne aplikacije za praćenje financija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Hackenberger Kutuzović, Anna Maria (2016) 3D simulacija modeliranja biljke bršljana. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Kessler, Lana (2016) Modeliranje krzna, perja i kože u programskom paketu Blender. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Knežević, Mihajlo (2016) Usporedba modeliranja i animiranja u 3DS Maxu i Blenderu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Radoš, Ivan (2016) Simulacija krpene lutke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Belohradsky, Boris (2016) Uloga fotografije u web dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šabić, Ana (2016) Fotografija kao element ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bartulica, Lea (2016) Namjerne greške u zaštitnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Duvnjak, Jelena (2016) Devijacija kvalitete jednodnevnog novinskog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Lovrin, Ida (2016) Tehničko uređivanje i oblikovanje europskih i svjetskih novina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Nezić, Marko (2016) Yule-Nielsen modificirani spektralni Neugebauerov model u tiskarstvu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Santo, Natalija (2016) Dizajn i zaštitni elementi na individualiziranoj poštanskoj marki Velike Pisanice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Tomadin, Tiziana (2016) Projektiranje multimedijskog sadržaja na individualiziranoj web stranici uz korištenje responsive web dizajn tehnologije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Hajrudinović, Sabina (2016) Granične vrijednosti fleksografskog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Lešić, Ana (2016) Svjetlosna postojanost wrap folija otisnutih u Inkjet-u. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Pečanić, Erik (2016) Utjecaj "optimizera" na starenje HP Latex otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Štukar, Iva (2016) Utjecaj tipa Inkjet bojila na mehanička svojstva otisaka na metalnim zatvračima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Bataljaku, Loreta (2016) Šibenik kroz objektiv fotoaparata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bosančić, Željko (2016) Kompenzacija metamaterije promjenama vrijednosti R, G, B kanala kod portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cumbo, Marina (2016) Modna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jakopčević, Zrinka (2016) Utjecaj izvora svjetla na percepciju fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurić, Josipa (2016) Fotografski nadrealizam u digitalnom fotografskom sustavu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Romić, Nina (2016) Noćna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Suman, Katarina (2016) Tošo Dabac kao inspiracija fotografskog istraživanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Jelena (2016) 3D portretna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šparavec, Ana (2016) Digitalna kolorizacija crno-bijelih fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomac, Nives (2016) Fotomanipulacija u službi konceptualne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Seidl, Luka (2016) Videoigre, njihova primjena u multimediji i obrazovanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Šeremet, Matea (2016) Uloga grafičkog dizajna pri oglašavanju u web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Mandir, Mislav Mihael (2016) Analiza tehničkih parametara društvenih mreža na primjeru timebankinga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Mustač, Kristijan (2016) Razvoj algoritma za generiranje beskonačne računalne igre s GPU ubrzanjem. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Nagy, Daniel (2016) Razvoj algoritma za generiranje online obrasca na temelju XML predloška. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Čerina, Petra (2016) Utjecaj UV bojila na volumen aniloks valjka u tehnici fleksotiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Zubčić Torbarina, Ivana (2016) Kvaliteta fleksografskog tiska na aluminijskim podlogama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kičinbaći, Ivan (2016) Problem koritavosti u proizvodnji valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Car, Ivana (2016) Spašavanje knjižnične građe nakon poplave. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Kos, Ana (2016) Fotografija prirode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lazar, Marko (2016) Time lapse tilt shift fotografija i njena primjena u promociji lokacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikuljan, Karlo (2016) Primjena digitalne fotomanipulacije u industriji zabave. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pintarić, Marijana (2016) Grafiti umjetnost u light painting tehnici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mihić, Josip (2016) Dizajn vizualnih scena u potpomognutoj komunikaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Rastovac, Monika (2016) Dizajn ambalaže za osobe s poteškoćama u vidu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Sladić, Dino (2016) Orkestracija zvuka i pokreta u pokretnoj grafici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Šitum, Gabrijela (2016) Dizajn edukativne aplikacije za djecu od 2-3 godine života. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Cindrić, Marija (2016) Ramanova spektroskopija u zaštiti od krivotvorenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Damjanović, Marina (2016) Manipulacija bojama u Ink Jet tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kiš, Martina (2016) Sitotisak na različitim tekstilnim podlogama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Krstić, Marijana (2016) Međunarodna standardizacija profila u novinskom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mateković, Iva (2016) Deformacija rasterskih elemenata digitalnog i klasičnog otiskivanja na tekstil. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Požežanac, Antonio (2016) Multiplatformsko izdavaštvo: od tiskanog do digitalnog izdanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ripić, Martina (2016) Optimalni profil boja u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Sušac, Ana Marija (2016) Redizajn web stranice Goodreads. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kurtović, Mak (2016) Projekt vizualnog identiteta putem javnog natječaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Keškić, Edita (2016) Međukulturna razlika u doživljaju boja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Sršen, Josipa (2016) Uloga boja u brandiranju proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Markanović, Maja (2016) Razvoj interneta kao medija i njegov utjecaj na tradicionalne medije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Čuljak, Antonija (2016) Usporedba obrade digitalnog zapisa fotografije u Photoshopu i Lightroomu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gamulin, Luka (2016) Video i fotografija kao referenca za animaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kos, Jurica (2016) Usporedna analiza klasičnog i digitalnog fotografskog sustava. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nižetić, Viktorija (2016) Reklamna fotografija na ambalaži i njen utjecaj na odabir reklamnog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Perković, Ivana (2016) Cinemagraph u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škvorc, Maja (2016) Dvostruka ekspozicija u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jergović, Enio (2016) Utjecaj boje na kvalitetu doživljaja grafičkog korisničkog sučelja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kovač, Tanja (2016) Dizajn mobilne aplikacije za potrebe organizacije kongresa, konferencija, simpozija i skupova. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Makovac, Antonio (2016) Aplikacija društvene inkluzije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mičić, Lucija (2016) Dizajn mobilne aplikacije za nautičare. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Tuksar, Dubravko (2016) Dizajn mobilne aplikacije za javni prijevoz grada Zagreba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Varga, Robert (2016) Animacije elemenata grafičkog korisničkog sučelja u web aplikacijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

De Carina, Koraljka (2016) Standardizacija boja u modnoj industriji kolorimetrijskim metodama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Magdić, Marija (2016) Implementacija algoritma za vizualnu kriptografiju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Peštelić, Aida (2016) Svojstva aditivnosti i proporcionalnosti Beer-Lambertovog zakona pri reprodukciji ispisa na Ink Jet i elektrofotografskom pisaču. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Potisk, Jelena (2016) Ispitivanje PLVC modela karakterizacije boja na zaslonima uređaja pri visokoj osvijetljenosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Sviben, Nika (2016) Metode rastriranja crno bijele slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Smole, Darija (2016) Reklamna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šutić - Stanec, Mateja (2016) Usporedba standardnog i fish-eye objektiva pri izradi hyperlapse videa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cvek, Ines (2016) Izrada promotivnog videa uporabom drona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Trakoštanec, Tea (2016) Izrada i administriranje multimedijske internet stranice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Radin Mačukat, Marija (2016) Izrada promidžbenog videa za regatu Jabuka kroz animaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Stanić Loknar, Nikolina].

Ćorić, Marija (2016) Izrada time-lapse videa s pokretnom grafikom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Grigić, Emilija (2016) Fotografska tehnika dvostruke ekspozicije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Ivanović, Nina (2016) Foto vodič kroz Zagreb - od ideje do realizacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Šola, Danijela (2016) Suvremena fotografija vjenčanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Barišić, Igor (2016) Cloud sustav i online baze podataka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Grašić, Želimir (2016) Učinkovitost prijenosa informacija kod tiskane, elektroničke i audio knjige. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Zeljko, Ivan (2016) Svojstva i vizualna analiza proizvoda otisnutih 3D tiskom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Bančić, Nina (2016) Fotografije u svrhu promocije turističke regije - Istre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jendriš, Monika (2016) Fotografija plesa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Alvir, Eva (2016) High key i low key fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bošnjak, Anja (2016) Projektiranje edukativne aplikacije za interaktivno učenje slova. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Šprem, Lana (2016) Reinženjering procesa održavanja fleksotiskarskih strojeva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vuksanović, Antonia (2016) Razvoj termokromnih boja sa specifičnim optičkim efektima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Valjak, Ana (2016) Vizualni identitet ugostiteljskog objekta "Juice factory". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Jelušić, Petar Branislav (2016) Izrada automatiziranog sustava kalkulacija korištenjem neuronskih mreža. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Goričanec, Matea (2016) Istraživanje mogućnosti izrade modela medicinskog pomagala za prijelome pomoću 3d tehnologije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Pintarić, Paula (2016) Razvoj web aplikacije za vizualizaciju podataka s OData rest servisima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Bilušić, Iva (2016) Projektiranje portreta pomoću linijske grafike kao sustav zaštite novčanica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Crnković, Elena (2016) Dizajn mobilne aplikacije za planiranje sastanaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Banfić, Ivana (2016) Brendiranje hrvatskog vina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Abičić, Vedran (2016) Utjecaj kvalitete multimedijskog sadržaja na uspješnost digitalne marketinške kampanje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Noršić, Ariana (2016) Interaktivni PDF. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bukovac, Helena (2016) Istraživanje utjecaja multimedijalnog sadržaja web stranice na uspješnost prijenosa informacija korisniku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Bodrušić, Andrej (2016) Izgradnja multimedijske web stranice s naglaskom na interaktivnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Kelemenić, Zlatko (2016) Višestruka ekspozicija u fotografiji i videu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Borak, Mihaela (2016) Pejzaži bez kolora. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Malović, Marko (2016) Optimizacija i izrada aplikacije za ocjenjivanje fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bašić, Martina (2016) Promocija mjesta pomoću crno-bijele fotografije - Zagreb. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šokac, Tea (2016) Utjecaj pokretne grafike u oglašavanju kozmetičkih preparata na potrošače. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kosović, Iva (2016) Industrijska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Malnar, Marija (2016) Subjektivizam u uličnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Razum, Sven (2016) Stop-motion street arta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Posarić, Lana (2016) Mobitel kao fotoaparat i mobilne aplikacije za obradu fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Lončar, Kristina (2016) Uloga boje u ambalažnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Skenderović, Marko (2015) Design of an efficient e-learning user experience and interface. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Zlopaša, Lucija (2015) Periodična mjerenja sustava projekcije slike u kinima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bujas, Franka (2015) NFC tehnologija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Rizvan, Zrinka (2015) Prilagodba sučelja e-učenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Gudiček, Nikolina (2015) Utjecaj dodane vrijednosti u tisku na reprodukciju boja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Novak, Renato (2015) Daltonizam i načini kojima se izbjegavaju problemi prepoznavanja i razlikovanja boja na digitalnim uređajima injihovim grafičkim sučeljima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Mauzner, Filip (2015) Razvoj kognitivnih sposobnosti vrtićke djece interaktivnim aplikacijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Kraljević, Hrvoje (2015) Izrada video smjernica e-učenja za korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Habazin, Dino (2015) Prilagodba korporativnog identiteta različitim kampanjama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Fuček, Marko (2015) Izrada skulptura od valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Lukenda, Dražen (2015) Ekonomska opravdanost uvođenja robota u proces proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Norac Kevo, Josip (2015) Pamćenje i tolerancija reprodukcije boje ljudske kože. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bešlić, Anđela (2015) Kolorimetrijske promjene boja nakon tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bukovac, Ana (2015) Isplativost samoizdavaštva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Majkić, Danijela (2015) Granica isplativosti izrade definirane meko uvezane knjige. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Franjić, Petra (2015) Optimizacija proizvodnog procesa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Vukić, Marina (2015) Metamerijska analiza ispisa digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Turčić, Petra (2015) Light painting photography and its application in visual (video) media. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Ankica (2015) Prezentacija mjesta pomoću motion timelapse fotografije - Karlovac. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Penava, Mario (2015) Usporedba HDR fotografija realiziranih različitim softverima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lešković, Ivana (2015) Odraz i sjena u portretnoj fotografiji kao nosioci prikaza unutarnjih emocionalnih stanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Oberan, Ivan (2015) Fotomanipulacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gverić, Marko (2015) Time-lapse fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matijević, Martina (2015) Ulična fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lončar, Matea (2015) Upotreba digitalne fotomanipulacije u komercijalne svrhe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Veljačić, Domagoj (2015) Karakterizacija procesnih i besprocesnih tiskovnih formi za plošni tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Batušić, Sonja (2015) Nove mogućnosti reprodukcije specijalnih efekata s tiskovnom formom za propusni tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Korman, Božica (2015) Utjecaj karakterizacijskog modela na točnost ICC profila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Miočić, Luka (2015) Osiguravanje kvalitete u procesu razvoja inovativne ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Martić, Katarina (2015) Studija organizacije unutarnjeg transporta knjigoveške proizvodnje temeljena na obiteljskom poduzetništvu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Horvat, Alen (2015) Kaizen u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Mazurek, Andrea (2015) Izrada videa i usporedba time-lapse i hyperlapse tehnike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Tunuković, Barbara (2015) Izrada hyperlapse videa u promotivne svrhe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Brajković, Marina (2015) Izrada pokretne fotografije - Cinemagraph. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Stipanović, Ana (2015) Tehnika dvostruke ekspozicije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Matijević, Dina (2015) Analiza uloge reklamnih fotografija na ambalaži na različitim tržištima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barešić, Tamara (2015) Studija plesne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žigić, Lara (2015) Fotografija hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bušić, Ana (2015) Metoda dobivanja HDR fotografije i njena uloga u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brenko, Lara (2015) Utjecaj konverzije na tonove crno-bijele fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vadas, Kristina (2015) Fotografija u slabim svjetlosnim uvjetima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zidarić, Zrinka (2015) Uloga dizajnera u prikazu realne ili iskrivljene slike žena i muškaraca na fotografijama u popularnim časopisima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Fajta, Zrinka (2015) Utjecaj formata zapisa i kompresije na kvalitetu zapisa digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Maja (2015) Mobilna fotografija kao alternativa i u službi umjetničke fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bakija, Petra (2015) Redizajn i stvaranje novog vizualnog identiteta poduzeća Best Croatian Travel i Best Croatian Properties. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Vlaić, Matko (2015) Procesiranje RAW datoteka i usporedba programa za tu namjenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Grgošić, Božidar (2015) Simulacije modeliranja i animacije drveća u Blenderu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Vujčec, Irma (2015) Mogućnost 3D GIF animacija u vizualizaciji simulacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Ištuk, Andro (2015) Testiranje ponašanja složenog AutoCAD modela u Blenderu, s naglaskom na prohod (eng. walkthrough) i kombinaciju sa simulacijom sustavima čestica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Mihaljević, Kristina (2015) Primjena i kompozicija individualiziranih zaštitnih elemenata linijske grafike u projektiranju novčanica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Šubat, Tea (2015) Tipografija u interaktivnoj računalnoj animaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Čordaš, Marko (2015) Izrada muzičkog video spota. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Listeš, Josip (2015) Promocija Grafičkog fakulteta kroz animiranu grafiku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Mrkoci, Ines (2015) Primjena modela za prikaz boja kod tableta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Pokrajac, Marina (2015) 3D animacija i open source. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Petrić, Korina (2015) Utjecaj promjene izvora svjetlosti na percepciju fotografije voća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žižić, Ana (2015) Uloga fotografije u digitalnom marketingu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rebrnjak, Jelena (2015) Utjecaj zamrzivanja efekta simultanog kontrasta na percepciju otiska efekta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čanić, Hrvoje (2015) Procesi i problemi u izradi video igre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Sente, Maja (2015) Interaktivne digitalne publikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Martin, Martina (2015) Limitirano izdanje ambalaže za prehrambene proizvode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Rončević, Josip (2015) Ilustracija poezije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Bačelić, Tea (2015) Usporedba korištenih boja kod proizvoda u različitim zemljema. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Orlović, Hrvoje (2015) Ilustracija kao glavni vizualni element kazališnog plakata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Maštruko, Lena (2015) Vizualna reprezentacija likova u videoigrama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Penava, Lucija (2015) Parametri grafičkog oblikovanja ambalaže za čokolade. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kovačić, Stela (2015) Percepcija dizajna infografike u različitim medijima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Benčić, Nina (2015) Novi sustav grafičkog oblikovanja ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Zulijani, Neven (2015) Brendiranje grada Labina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Barukčić, David (2015) Interaktivna edukativna slikovnica za mobilne uređaje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Bratoš, Antonia (2015) Percepcija dizajna ambalaže za zdravu hranu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Tkalčević, Karolina (2015) Oblikovanje novog vizualnog identiteta za obrt "Birotehnika". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Miletić, Goran (2015) Putopisna fotografija u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jakabfi, Sven (2015) Prilagodba procesa razvoja Wordpress teme. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Božanić, Maša (2015) Utjecaj različitih konstrukcija MEMS inkjet glava na kvalitetu reprodukcije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Kedmenec, Luka (2015) DCT based watermarking method for social media. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Zagić, Nina (2015) Utjecaj GCR metode na kvalitetu ispisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Ražov, Lucija (2015) Mikrotisak u digitalnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Laća, Stjepan (2015) Usporedba simulacija sudara u Blenderu i 3ds Maxu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Hudika, Tomislav (2015) Modeliranje linijske grafike na individualiziranom tipografskom rezu u svrhu zaštite vrijednosnica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Bodrušić, Matej (2015) Evaluacija kvalitativnih karakteristika Ubuntu Mobile sučelja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Vragović, Alma (2015) Oblikovanje vizualnog identiteta geodetske tvrtke 'G1'. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Juričić, Darijo (2015) Produkcija televizijske reklame. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Orsag, Gabrijela (2015) Prednosti upotrebe Wordpress platforma nad ručnim programiranjem. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Andrić, Zorana (2015) Usporedba kvalitete snimki Gopro kamerom u raznim uvjetima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Raškaj, Matej (2015) Izrada HDR time-lapse videa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Radovac, Mario (2015) Vizualizacija podataka u web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Mihaljek, Zvonimir (2015) Razlika u kvaliteti ispisa kod ink-jet pisača pri uporabi originalnih i zamjenskih tinti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Penava, Krstijan (2015) Utjecaj promjena vrijednosti RGB kanala na portretne fotografije snimljene uz odgovarajući bijeli balans. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gregov, Jure (2014) Dokumentarna fotografija i njezina važnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimik, Emil (2014) Reklamna fotografija i korištenje cinemagrafije u svrhu reklamiranja proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tikulin, Ema (2014) Korištenje pokretne grafike u proširenoj stvarnosti za prezentaciju filmskih plakata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Prager, Lana (2014) Uloga pokretne grafike u prezentaciji identiteta tvrtke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Žunar, Ivan Goran (2014) Vizualni identitet u kontekstu odabranog tržišta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Zorić, Petra (2014) Izrada korisničkog sučelja aplikacija za mobilne uređaje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Sestrić Blašković, Matea (2014) Komparativni odnos tiskane i multimedijske slikovnice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Strgar, Tomislav (2014) Optimizacija izrade nativne android aplikacije za praćenje sportskog treninga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Karlović, Magdalena (2014) Mapiranje i izrada tekstura u 3D računalnoj grafici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Vuger, Neven (2014) Prilagodba medija slabovidnim osobama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Roščić, Mili (2014) Pregled e-knjiga i platformi za e-učenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Šušić, Tea (2014) Istraživanje utjecaja različitih vrsta i gramatura papira na kvalitetu forme bešavnog uveza. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Todorić, Jelena (2014) Metamerija uvjetovana promjenom osvjetljenja u zaštitnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šestak, Petra (2014) Utjecaj korištenja podatkovnih struktura na točnost ICC profila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Damisch, Mihael (2014) Primjena NFC tehnologije u suvremenom multimedijskom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Tomičić, Goran (2014) Infracrvena fotografija kao kreativni način razmišljanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Švigir, Rene (2014) Pristupi akt fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Talijančić, Teo (2014) Fotografija hrane za komercijalne svrhe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škurtan, Monia (2014) Primjena klasične fotografije u moderno doba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jašić, Marina (2014) Portretna sportsko-penjačka fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Masnec, Marko (2014) Pustolovna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Maja (2014) Utjecaj vremena na prirodno starenje instant fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Car, Saša (2014) Usporedba komercijalnih alata za dobivanje 3D pokreta iz dvodimenzionalne snimke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Jurčević, Matija (2014) Povećanje funkcionalnosti web stranice redizajnom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bogadek, Bojan (2014) Pomoć pri služenju aplikacijom kroz pokretnu grafiku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Štrkalj, Martina (2014) Odabir boja i materijala prilikom oblikovanja vizualnog identiteta OPG proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Olujić, Tvrtko (2014) Metode vizualnog prikaza podataka za učenje na daljinu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Jakovljević, Ivan (2014) Komparativna usporedba video formata za web. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Krašić, Maja (2014) Izrada interaktivnih multimedijskih sadržaja za izradu edukativnih aplikacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Vojvodić, Dijana (2014) Web 2.0 tehnologija kao alat pri izradi sustava za upravljanje učenjem (LMS). Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Prgomet, Nataša (2014) Utjecaj materijala izrade na svojstva valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Horvat, Majda (2014) Utjecaj aditiva na reološka svojstva škrobnog ljepila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Milovac, Ante (2014) Projektiranje zaštitne grafike na vrijednosnim kartama i ulaznicama s primjenom mutiranog rasterskog elementa M14. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Kampić, David (2014) Programski sustav ocjenjivanja za društveno korisnu aplikaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Pokorni, Alen (2014) Interaktivna web arkadna igra. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Pandžić, Vladimir (2014) Multimedijski pristup u digitalizaciji poslovne dokumentacije primjenom 2D koda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Mesić, Iva (2014) Application of Responsive Web Design in performance of multimedia contents of social media and individualization of display while respecting users´needs and device capabilities. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Horvat, Vedrana (2014) Modeliranje individualiziranog rasterskog elementa V25 i primjena na portretima osobnih dokumenata i vrijednosnica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Jezidžić, Nikolina (2014) Analiza parametara 3D tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Sepčić, Nina (2014) Tilt-shift stop animacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Slugić, Ana (2014) Utjecaj postavki VersaWorks RIP-a na kvalitetu LED UV Inkjet otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Markotić, Danijela (2014) Mechanical properties of 3D printed objects. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Mirošević, Kristina (2014) Identitetski sustav grada Dubrovnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Plevnik, Siniša (2014) Steganografija digitalnih slika u JPEG formatu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Kancir, Hrvoje (2014) Usporedba kolorimetrijskih karakteristika LCD i AMOLED tehnologija zaslona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Plejić, Nikolina (2014) Spoj modne i astrofotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rončević, Matko (2014) Tehnike fotografiranja Toše Dabca u području socijalne tematike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vudrag, Lovro (2014) Utjecaj produžene ekspozicije na kreativne aspekte fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gatarić, Ivan (2014) Inovacije u sitotisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Žeželj, Teo (2014) Utjecaj konverzije formata zapisa na tehničke karakteristike digitalne portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sivonjić, Ivana (2014) Pristup studijskoj akt fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Novina, Jakov (2014) Utjecaj veličine piksela na senzoru na kvalitetu fotografija u različitim uvjetima osvjetljenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Fuček, Ana (2014) Reklamna fotografija i fotografija ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krolo, Kristian (2014) Dizajn videa digitalnim fotografskim aparatom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Noll, Ksenija (2014) Promotivni video materijal sa kinetičkom tipografijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Tajana].

Petrović, Tijana (2014) Razvoj i primjena tiskane elektronike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Herceg, Marina (2014) Redizajn vizualnog identiteta tvrtke Walker. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Karavanić, Andrej (2014) Dizajn web stranice za internetsku prodaju alternativne glazbe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Ćuić, Sandra (2014) Individualizirani pismovni rez mikrotipografije na vrijednosnici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Buhin, Josip (2014) Multicolor tisak i njegova postojanost na ubrzano starenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Mijić, Josip (2014) Stupanj kompresije i utjecaj na kvalitetu Webp formata slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Hari, Matea (2014) Utjecaj boja neurona u skrivenom sloju umjetne neuronske mreže na točnost kolorimetrijske karakterizacije mobilnog uređaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Garić, Daniel (2014) Razvoj mobilne fotografije i usporedba s klasičnom digitalnom na temelju karakteristika, korisničkog sučelja i dostupnih aplikacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Habek, Branimir (2014) Analiza promjene boja kod digitalnih fotografija snimljenih visokim ISO vrijednostima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Ajduković, Dora (2014) Modifikacija i personalizacija 3D skeniranog modela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Veraja, Marina (2014) Unapređenje metode za istraživanje korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Filo, Nikola (2014) Adjustment of visual information for visually impaired people. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Sedlarik, Marko (2014) Utjecaj starenja na kolorimetrijeske vrijednosti otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mirković, Sandra (2014) Zaštita mikroelemenata od krivotvorenja u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Hrašćanec, Hrvoje (2014) Komparativna analiza alata za trodimenzionalno modeliranje i animaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Eršek, Nikša (2014) Projektiranje omota glazbenog zapisa na vinilnom nosaču zvuka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barbir, Josipa (2014) Fotografija kao sredstvo promocije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bago, Iva (2014) Obrada digitalne fotografije u Photoshopu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Korolj, Petra (2014) Portretna fotografija kao sredstvo vizualne komunikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Božić, Igor (2014) Fotografija arhitekture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cegur, Tihana (2014) Sinergija ilustrativnih i fotografskih elemenata u mediju fotorealistične fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bevanda, Ana (2014) Vizualna prezentacija tipografskih smjernica u različitim medijima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Andrić, Marko (2014) Komparacija otisaka otisnutih standardnim i visokopigmentiranim elektrofotografskim tonerom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Vujica, Milena (2014) Mogućnost primjene holografije u muzejima i galerijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Čirjak, Ivana (2014) Analiza dimenzionalne stabilnosti papira primjenom holografske interferometrije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Agić, Ana (2014) 3D modeliranje pločica za slijepe na Brailleovom pismu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bartolić, Marko (2014) Kvaliteta i postojanost digitalnih otisaka na tekstilu uvjetovana tiskovnom podlogom i vrstom digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Brajković, Martina (2014) Izrada interaktivne e-knjige = Tools and methodologies for developing interactive electronic books. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bačani, Matea (2014) Optimalizacija revijalne proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Banić, Marin (2014) 3D računalna animacija u filmskoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Rastočić, Martina (2014) Modna fotografija na društvenim mrežama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Puceković, Nikolina (2014) Razvoj materijala na bio bazi u tiskarstvu = Development of bio-based materials in printing. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Turanjanin, Maja (2014) Komparativni odnosi tiskanih i e-izdanja tematskih časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Puhalo, Mateja (2014) Mogućnost primjene inkjeta pri otiskivanju metalne ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Štimac, Alexander (2014) Sustav za udaljeni nadzor temperature i vlage zraka u poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Job, Dinko (2014) Programski modul za prikaz relativne udaljenosti subjekta u realnom vremenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Racanović, Sonja (2014) Redizajn ambalaže stilizacijom slikovnog sadržaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Bradarić, Tomislav (2014) Dizajn web stranice za promociju glazbe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Miljković, Mauro (2014) Kontrola kvalitete u sitotisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Milčić, Diana].

Čerjavić, Dario (2014) Usporedba tiskanog i digitalnog oblika interaktivne knjige za djecu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Rajšić , Bojan (2014) Sinergija medija u multimedijskom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Muža, Robert (2014) 3D vizualizacija automobila uporabom računalnih programa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Koren, Tajana].

Akšamović, Jelena (2014) Primjena rotoskopske tehnike u animaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Antal, Ines (2014) Foto knjiga kao prezentacija autorskih fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Barbir, Boris (2014) Usporedba sustava za iscrtavanje 3D grafike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Slovenec, Tomislav (2014) Razvoj interaktivne SVG web aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Jakelić, Marija (2014) Postojanost i trajnost ink jet otisaka na vlagu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Mustač, Sandra (2014) Ubrzano starenje cijan otisaka u ovisnosti o udjelu punila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Radulović, Boris (2014) Vjerodostojnost portretne fotografije u službi kampanje kozmetičkih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomić, Martina (2014) Odnos modne i reklamne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šurija, Dora (2013) Portreti kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Prpić, Martina (2013) Utjecaj društvenih mreža na fotografiju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krešić, Božena (2013) Kataloška fotografija u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klenkar, Barbara (2013) Portretna fotografija u funkciji prikaza emocija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ljevak, Ivana (2013) Tisak etiketa na ofsetnim strojevima različitih sistema. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Janjić, Marija (2013) Projektiranje i primjena dizajniranih 2D kodova PDF417, Data Matrix i Microsoft Tag u grafičkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Modrić, Mara (2013) Dizajn kinetičkih zaštitnih elemenata - lentikular. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Podhraški, Tomislav (2013) Interaktivni 3D prikaz grafičkog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Bjelajac, Ivan (2013) Dizajn mobilne aplikacije za financijske transakcije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Radosavljević, Goran (2013) HDR makrofotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šestak, Antonija (2013) Razina interaktivnosti i potencijal e-knjige, te implementacija u sustave e-obrazovanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Križan, Božidar (2013) E-learning sučelja u WEB 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Mostarac, Nikica (2013) Crno-bijela low key fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klarić, Anamaria (2013) Fantastična fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Macinić, Deni (2013) Utjecaj lakiranja na mehanička svojstva ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Babić, Darko].

Car, Tea (2013) Cirkularnost i deformacija rasterskih elemenata u fleksotisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Pavlek, Tomislav (2013) Softverski alati za neinvazivne metode mjerenja mikrostrukture papira i sigurnosne grafike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Delač, Ines (2013) Utjecaj digitalizacije na kvalitetu poslovne komunikacije u grafičkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Hribar, Ivan (2013) Analiza medijskih sadržaja naslovnih stranica internetskih portala, Jutarnji list, Večernji list, Index.hr i Net.hr. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Kelava, Ana (2013) Suvremena medijsko-grafička produkcija na primjeru guerrilla komunikacije s potrošačima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Turkalj, Miran (2013) Istraživanje hrvatskih tiskovina 30 dana nakon napada na WTC. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Marijanović, Kristina (2013) Procjena kolorimetrijskih vrijednosti pigmenata slike korištenjem hiperspektralnih informacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Vresk, Antonija (2013) Infracrvena fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Puljić, Tanja (2013) Dokumentarna i novinska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Premužak, Maja (2013) Portretna fotografija u high key i low key tehnici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ivec, Damir (2013) Prilagodba web stranica za prikaz na mobilnim platformama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Barbarić, Ivana (2013) Razvoj multimedijskih alata za povećanje interaktivnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Mlinjarić, Ivana (2013) Estetski i kulturološki značaj fotografiranja hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Antolović, Andrej (2013) Fotografija skrivenih mjesta grada Zagreba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Telišman, Ivona (2013) Fanzine kao oblik samo-promocije u polju grafičkog dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Rašić, Ana (2013) Vizualni identitet slastičarnice "happy cookie". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Rakić, Ana (2013) Redizajn vizualnog identiteta Nacionalnog parka Krka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Janko, Kristina (2013) Projektiranje individualiziranog QR koda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Zrinščak, Irena (2013) Zlatno doba hrvatske fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vrban, Tamara (2013) Uloga pokretne grafike na doživljaj web stranice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Žarković, Dunja (2013) Izrada optimizirane stranice korištenjem metoda za vrednovanje web upotrebljivosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Puđa, Ivana (2013) Minimalizam u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rapaić, Aleksandar (2013) Pozicioniranje 4D projekcijskog mapiranja u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Kovač, Eva (2013) Interaktivne multimedijske slikovnice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Mesarić, Amela (2013) Fotografija i emocije te njihova međuovisnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Trojko, Domagoj (2013) Utjecaj boje u digitalnim medijima na doživljaj dizajna i korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Herceg, Zdravko (2013) Dokumentarno-putopisna fotografija Hrvatskog zagorja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Torbarina, Nataša (2013) Uloga boje pri redizajnu vizualne poruke proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Savović, Mario (2013) Dobivanje spotne boje pomoću procesnih boja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Eškinja, Stanko (2013) Svjetlosna postojanost četverobojnih i šesterobojnih HP Indigo otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Baškarad, Juraj (2013) Parametri formiranja tiskovnih elemenata fotopolimerne tiskovne forme. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Rakamarić, Nives (2013) Upotreba nadomjesnih vlakanaca u restauraciji knjižnog bloka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Lozo, Branka].

Peko, Vedrana (2013) Zavisnost površinskih svojstava ofsetne tiskovne forme o koncentraciji razvijača. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Zlatar, Sanja (2013) Oblikovanje vizualnog identiteta kulturne manifestacije "Okus Brača". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Radić, Sandra (2013) Vizualni identitet ugostiteljskog objekta "Aurelis Bar & Club". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Maltar, Sonja (2013) Uniformiranim dizajnom do branda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Nađ, Gabrijela (2013) Poboljšanje kvalitete u malom grafičkom poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Milčić, Diana].

Rajić, Katarina (2013) Minimalizam: slobodan prostor u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krznarić, Martina (2013) Zagreb noću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krešić, Martina (2013) Moderna dagerotipija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Opačić, Jovica (2013) Dizajn minimalističkog i kompleksnog stila glazbenih plakata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Klarić, Morana (2013) Vizualni identitet "O.P.G. Eliksir" ekološkog maslinovog ulja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Birta, Aleksandra (2013) Utjecaj suvremenih grafičkih materijala na ofsetnu kolornu reprodukciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Imbriovčan, Tamara (2013) Utjecaj parametara papirne sirovine na koritavost valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Babić, Darko].

Sirutka, Štefica (2013) Karakterizacija kraft papira za izradu papirnatih ambalažnih vreća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Lozo, Branka].

Štefanac, Dalibor (2013) Ambalaža danas. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Babić, Darko].

Zagajšek, Ana (2013) Slikovni materijali za potpomognutu komunikaciju djece s autizmom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Poljak, Jelena (2013) Defining of printing plate quality level through introduction of different image analysis applications. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Begović, Denis (2013) Analiza dizajna s obzirom na marketinške zadatosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Čurić, Ivan (2013) Dizajn mobilne aplikacije za kupovinu kino karata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Janković, Mario (2013) Izrada prilagodljive stranice Zagrebačke filharmonije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Nazor, Petra (2013) Granične vrijednosti kvalitete tiska na neupojnim tiskovnim podlogama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Montak, Anamarija (2013) Povijest američke fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurešić, Kristina (2013) Reinženjering malog grafičkog poduzeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Fuček, Maja (2013) Utjecaj bijele boje na kvalitetu fleksotiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šiljeg, Jelena (2013) Utjecaj ambalaže na čovjeka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Babić, Darko].

Ramljak, Slaven (2013) Reorganizacija procesa proizvodnje srednje velike tiskare. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Juričko, Matija (2013) Korelacija brzine i kvalitete tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ivković, Jelena (2013) Modulacija volumena u crno-bijeloj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Begović, Marin (2013) Tehnički aspekti i semantika fotografije krupnog plana. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Anić, Dominik (2013) Portret u digitalnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Aleksić, Nemanja (2013) Sintaksa modne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gereci, Marko (2013) Dizajn ambalaže hrane za kućne ljubimce. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Perković, Petra (2013) Vizualni kriteriji u oblikovanju slikovnice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Strelar, Ivor (2013) Postavljanje kinematičkih kontrola na 3D model humanoidnog lika u 3ds Max-u. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Dijan, Andrijana (2013) Ispis fotografija arhitekture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Maričević, Marko (2013) Forenzika digitalnog zapisa fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Svaguša, Ines (2013) Fotografija ljudskog lika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Knežević, Neda (2013) Primjena gradijentne metode u proučavanju kvalitete ruba otisnutog rasterskog elementa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Modrić, Damir].

Katar, Miran (2013) Evaluacija utjecaja novih tehnologija na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Podvorec, Ivan (2013) Mobilne nativne aplikacije bazirane na web standardima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Mesarić Mudri, Iva (2013) Multimedijska zbirka istarskih legendi za djecu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Rakuljić, Antonija (2013) Inkluzivni web dizajn. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Siljan, Korina (2013) Prilagodljivi web dizajn. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vlašić, Katarina (2013) Metode reinženjeringa i njihova provedba u grafičkoj proizvodnji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Jušić, Maja (2013) Kvaliteta knjige od recikliranog papira. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Babić, Darko].

Krupić, Lara (2013) Fotografija u turizmu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mandić, Daniel (2013) Konstrukcija i primjena panoramske kamere opskure. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ramljak, Ivan (2013) Izrada multimedijskog web okruženja pomoću tehnologija otvorenog koda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Cakol, Silvija (2013) XDSL tehnologije u prijenosu multimedijalnih sadržaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Perić, Ivo (2013) Zaštita širokopojasnih prijenosa podataka u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Hrestak, Ivana (2013) Informacijski dizajn kao medij za poticanje ekološke osviještenosti, na primjeru recikliranja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Košćak, Suzana (2013) Razlike u vizualnoj komunikaciji između tiskanog medija i pokretne grafike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Zidar, Ana (2013) Iskorištavanje otpadnog materijala u grafičkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Devaj, Maja (2013) Analiza korištenja tiskovnih i elektroničkih novina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Mance, Iva (2013) Primjena vizualnog identiteta u korporativnom komuniciranju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Udženija, Mario (2013) Vizualno oblikovanje i mediji-problem društvene odgovornosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Bobić, Irena (2013) Zaštita autorskih fotografskih prava. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Penić, Martina (2013) Definiranje dodataka materijala u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Cukina Šoštar, Suzana (2013) Dizajn kao sredstvo vizualne komunikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Petravić, Karolina (2013) Vizualni identitet tvrtke Kerol. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Balić, Jelena (2013) Etičnost postupaka digitalne obrade u novinskoj i komercijalnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jagušić, Ivana (2013) Fotoesej. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Naglić, Vjeran (2013) Makrofotografija vode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gradečak, Martina (2013) Komparativna analiza korisničkih sučelja aplikacija za e-učenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Salopek, Dejan (2013) Interaktivni web strip. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Kvesić, Ana (2012) Marketinška komunikacija u suvremenom poslovanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Tica, Marko (2012) Vizualne komunikacije u suvremenom obrazovanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Raženj, Željko (2012) Fenomen puzanja valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Pavić, Maja (2012) Razvoj interaktivnih 2D kodova tiskanih termokromnim bojama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Sever, Romina (2012) Multi shot tehnike fotografiranja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Novaković, Marijana (2012) Karakterizacija monitora. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Miloš, Ivona (2012) Oblikovanje sustava informacija za Atelier Meštrović u Zagrebu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Andrilović, Zrinka (2012) Upotreba sustava mreža u dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kiseljak, Darija (2012) Vizualn identitet hrvatskog svemirskog programa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Brkić, Martina (2012) Oblikovanje stripa u stilu pop art-a. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kozjan, Anamarija (2012) Ilustrativni sustavi Atelijera Meštrović. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Glad, Mirna (2012) Dizajn ambalaže za višekratno korištenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Glavaš, Davor (2012) Web portfolio za grafičke dizajnere. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Škulj, Darko (2012) Dizaj aplikacije za iOS pokretne uređaje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Sušilović, Iva (2012) Korisnički doživljaji web sjedišta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lokas, Vanja (2012) Oblikovanje vizualnog identiteta Atelijera Meštrović. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kuzmić, Ana (2012) Stop-motion fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Matić, Gordon (2012) Tme-lapse fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Labetić, Nina (2012) Ovisnost kvalitete valovitog kartona o vlazi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Vrbos, Maja (2012) Važnost pripreme u sitotisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Rešetar, Ana (2012) Primjena FMEA metode u kontroli kvalitete grafičke proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Bartolić, Tomislav (2012) Utjecaj tiska dodatnih boja na kvalitetu višebojne reprodukcije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Lukić, Ivana (2012) Cloud i način na koji kroji budućnost interneta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Božić, Andrej (2012) Grafička sučelja naprednih komunikacijskih tehnologija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Cviljušac, Vladimir (2012) Izrada interaktivnih multimedijskih multiplatformnih aplikacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bašić, Željko (2012) Multimedijske komunikacije u Web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Nađ, Hrvoje (2012) Projektiranje pismovnog reza u ClearType standardu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Divjak, Alan (2012) Računalno generiranje holograma fotorealističnih 3D ljudi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Đuran, Sanja (2012) Animacija digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vlatković, Zorica (2012) Nastanak i razvoj modne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čančar, Ante (2012) Akt i duga ekspozicija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sivrić, Vanja (2012) Razvoj ratne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radačić, Anton (2012) 3D modeliranje pomoću fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Koprić, Ivana (2012) Digitalna makrofotografija bilja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćosić, Marija (2012) Fotografija 20. stoljeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Borovnjak, Saša (2012) Upotreba WordPress-a u izgradnji multimedijskih sustava. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Batinić, Ivica (2012) Determinacija kvalitativnih kriterija animacije 3D modela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Božičković, Ognjen (2012) Izrada multimedijskog okružja CMS tehnologijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Grabovac, Tomo (2012) Sustavi za interaktivnu multimedijsku komunikaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Jankulija, Maja (2012) Standardizacija proizvodnje u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Đurić, Ela (2012) Kvalitativna analiza i vođenje tiska različitih tiskovnih podloga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Rezo, Marina (2012) Uređivanje parametara novinske proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Zdilar, Mate (2012) Portretna dokumentarna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ištvanović, Marina (2012) Različiti prikaz scene kroz HDR fotografiju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grubač, Ivan (2012) Snimanje, obrada i primjena HDR fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čauš, Sanja (2012) Utjecaj Bauhausa na razvoj fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vasilj, Katarina (2012) Fotomonografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Saletović, Jasmin (2012) Produkt fotografija u funkciji grafičkog dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Balala, Gabrijela (2012) Komparativna analiza uporabe digitalnih i tiskovnih medija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Pravdić, Igor (2012) Primjena multimedijskih tehnologija u poslovanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Đanković, Daria (2012) Optimalizacija razrade proizvodnog procesa izrade 3D slikovnice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Jukić, Marko (2012) Razvoj multimedijskih tehnologija u Web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Držanić, Matea (2012) Varijacija kvalitete tiska malih naklada. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kolenko, Tomica (2012) Tolerancija obojenja u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Klanjac Gubić, Marina (2012) Određivanje tolerancije definiranih varijabilnih parametara kod malih odstupanja u fleksotisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Podhraški, Zlatko (2012) Ratna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćutić, Darija (2012) Duga ekspozicija kao kreativan način fotografskog izražavanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Alpeza, Ozana (2012) Makrofotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Erceg, Danijela (2012) Fotografija zlatnog doba dana. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šunić, Violeta (2012) Fotografija u svrhu dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Popović, Lea (2012) Fotografija hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Janko, Kristina (2012) Posebne fotografske tehnike u reklamnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pantelić, Kate (2012) Dizajn i ekološko etiketiranje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Grbac, Maja (2012) Vektorska grafika u HTML5 tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Bogdan, Sanda (2012) Dizajn edukativne igre za Apple pokretne medije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Diklić, Jelena (2012) Optimizacija proizvodnje primjenom linearnog programiranja simpleks metodom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rajević, Ivana (2012) Grafički dizajn u promociji turizma Šibensko-Kninske županije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Dijaković, Katarina (2012) Uloga dizajna u percepciji poslovnog imidža i branda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Slišković, Nada (2012) Utjecaj dizajna web stranice na kvalitetu poslovne komunikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Haistor, Romina (2012) Dizajn tipografije prilagođene osobama s disleksijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vuković, Benjamin (2012) 3D modeliranje i animacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Tomić, Gorana (2012) Elektroničko izdavaštvo - budućnost časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Savić, Dragana (2012) Studija ličnosti kroz digitalni fotosustav. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Panižić, Kristina (2012) High key i low key fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kovačić, Draga (2012) Dizajn znanstveno-fantastičnog stripa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Čarapina, Ružica (2012) Parametri vizualne strukture časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Čičmir, Daria (2012) Interaktivna narativna web stranica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Ostojić, Tino (2012) Vođenje naklade s kolorimetrijskim vrijednostima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ampova, Blagica (2012) Programiranje linijske grafike na novčanicama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Periša, Tomislav (2012) Optimalizacija parametara proizvodnog procesa ambalaže u tehnici fleksotisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Gaura, Ivan (2012) Digitalna makrofotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pehar, Andreja (2012) Televizijska grafika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lovrin, Maša (2012) Usporedba osjetljivosti filma i CCD senzora. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Hadžić, Rijana (2012) Vizualni identitet i knjiga standarda za modnu kuću `Nohaa`. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Slobodnjak, Petra (2012) Načini prezentacije fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Kalem, Martina (2012) Dizajn sučelja mobilnih aplikacija smartphone uređaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Zorko, Anja (2012) Skener kao fotoaparat. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Jurić, Duje (2012) Fotografiranje životinjskog svijeta u divljini. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Kriste, Matej (2012) Povijest filmske najave. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Ćuk, Mihaela (2012) Dizajn i redizajn ambalaže u službi promicanja branda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Drčec, Ivan (2012) Mehanička kvaliteta valovitog kartona ovisno o sastavnicama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Zdrilić, Kristina (2012) Razvoj novinskog tiska u Hrvatskoj u XIX stoljeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Udovičić, Neven (2012) Tipizacija filmskih plakata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Šilić, Lucija (2012) Dizajn ambalaže trgovačkih marki. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Borozni, Irena (2012) Vizualni identitet i knjiga standarda za fitness centar `Record gym`. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Peremin, Tomislav (2012) Tehnološki proces definiranog grafičkog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Čačić, Marko (2012) Razvoj naprednih korisničkih sučelja u web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Soče, Žana (2012) Fotografija kao ilustracija literarnog rada. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Vinko, Marko (2012) Trodimenzionalno kreativno modeliranje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Alijagić, Maja (2012) Korelacija kvalitete definiranih parametara digitalnog i ofsetnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Keić, Žarko (2012) Korelacija subjektivne i objektivne analize kontrole kvalitete novinskog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Brbić, Stipe (2012) Kreativnost kao aspekt portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gavran, Marta (2012) Metode snimanja HDR fotografija kroz različite motive. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Madračević, Lana (2012) Strategija digitalizacije i obrade vizualnih sadržaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Marunčić, Ivana (2012) Postavljanje 3D scene za potrebe izrade računalno generiranih holograma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Jurinčić, Mauro (2012) Tehnološka rješenja u web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Vukalović, Nikola (2012) Oblikovanje ambalaže prirodne kozmetičke linije proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Frljak, Lucija (2012) Web stranice za osobnu promociju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mandić, Vjeko (2012) Percepcija provokativnih poruka u dizajnu reklama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Bakota, Neno (2012) Utjecaj rasterskih elemenata u zaštiti od krivotvorenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Peček, Ivan (2012) Digitalni jednooki refleksni fotografski aparat. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čerkez, Nera (2012) Digitalna fotografija i obrada fotografija u grafičkim aplikacijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Materni, Ana (2012) Stop animacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klaić, Vedrana (2012) Posebne fotografske tehnike i njihove simulacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dragović, Marko (2012) Primjena biokromnih boja i bioaktivnih papira u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Oštrina, Danijela (2012) Persuazivna komunikacija plakatom kao grafičkim medijem. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Rukavina, Vice (2012) Analiza uzroka nastanka kvarova i vremena održavanja ofsetnog stroja za tisak na arke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Petrović, Marijana (2012) Čvrstoća knjige u ovisnosti odnosa papira i ljepila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Lovrek, Marina (2012) Interaktivna knjiga za djecu predškolske dobi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Gregurec, Ivo (2012) Razvoj mobilnih aplikacija u području interaktivnih medija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Pećanac, Darko (2012) Reprodukcija gamuta u tehnikama digitanog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kosi, Marko (2012) Emocije kroz objektiv portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomić, Miro (2012) Alati ekološki održivog dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Hočevar, Marko (2012) Životni ciklus elektroničkog i konvencionalnog grafičkog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Banović, Bernarda (2012) Dizajn i strategija zaštite okoliša u proizvodnji ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Juričev Martinčev, Cvitana (2012) Vizualni identitet unikatnih proizvoda `Cvita`. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Vuković, Alen (2012) Filmska špica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Đurkan, Nives (2012) Autoportret. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Toplak, Igor (2012) Izrada vizualnog identiteta mljekarske tvrtke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Prlenda, Božo (2012) Optimizacija web stranica uz pomoć programskog jezika Action Script. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Žderić, Zrinka - Katarina (2012) Kvalitativni parametri kvalitete tiska malih naklada. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Krog, Kristian (2012) Reklamna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kutleša, Jelica (2012) Subjektivna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šoltić, Vedrana (2012) Dizajn i ilustracija pop-up knjige. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kapović, Dominik (2012) Oblikovanje web stranica CSS-om. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Cvišić, Nataša (2012) Multimedijalno web sjedište rock kluba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Štampalija, Bruno (2012) Mogućnosti HDR fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gabriš, Ivan (2012) Sportska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćorluka, Josipa (2012) Snimanje digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brkić, Josipa (2012) Objektiv fotografskog aparata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tucelj, Kristina (2012) Termalni transferi tiska na tekstil primjenom solventnih ink jet bojila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mazalik, Martina (2011) Kromogene boje s ireverzibilnom promjenom za indikatorske etikete valjanosti proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Malleczek, Petra (2011) Dizajn i globalna problematika okoliša. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Todorovski, Ivana (2011) Utjecaj društvenih mreža na komercijalna web sjedišta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Basta, Bruno (2011) Emocionalna funkcija omota glazbenih albuma istog stila glazbe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kuljiš, Mirna (2011) Redizajn web stranice turističke zajednice grada Komiže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Švaner, Davorin (2011) Stop motion. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Pavlović, Mateja (2011) Kolorimetrijske korekcije umjetničke reprodukcije za ink-jet tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Pavić, Velimir (2011) Tiskarstvo u web 2.0 okruženja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Zbodulja, Martina (2011) Razrada proizvodnog procesa tematskog časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Dujmović, Tanja (2011) Održivi grafički dizajn. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Gabriša, Vesna (2011) Modna fotografija prve polovice 20. stoljeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Hlebec, Željka (2011) Vizualni identitet obiteljskog gospodarstva "Pepo". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Fotez, Sandra (2011) Uporabljivost web stranica osobama sa posebnim potrebama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Hrgović, Tanja (2011) Dizajn logotipa uslužnih djelatnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Cikoš, Lana (2011) Kvaliteta upotrebljivosti ambalaže od recikliranih papira. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Smrček, Maja (2011) Utjecaj likovnih i grafičkih elemenata na doživljaj dizajna ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Matak, Ante (2011) Utjecaj pritiska na deformaciju rastertonskih vrijednosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Martinić, Marija (2011) Kvalitativne karakteristike tiska mokro na suho. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kopsa, Branimir (2011) Druga restauracija knjige. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Opić, Katarina (2011) Dizajn turističkog vodiča grada Zagreba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Čugalj, Sanda (2011) Dizajn modnog časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mimica, Marin (2011) Najava za knjigu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Janković, Marko (2011) Ispitivanje delaminacije višeslojne ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Ćurčija Perez, Dalia (2011) Tehnike stvaranja HDR fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tkalec, Nikola (2011) Analiza medijskog sadržaja u tjedniku "Nacional". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Tare, Antonija (2011) Karakteristike nakladništva u realnoj grafičkoj proizvodnji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Milas, Ivana (2011) Vizualna retorika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Njavro, Martina (2011) Planiranje grafičke proizvodnje pomoću baze podataka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Lečić, Una (2011) Objektivnost kvalitete tiska fluorescentim bojama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Nežak, Danijela (2011) Kolorimetrijske karakteristike termonestabilnih i fotokromatskih boja u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kumar, Andrea (2011) Studija akt fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grgurinović, Maja (2011) Medijsko umijeće uvjeravanja prezentacijom vizualne poruke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Lepur, Sanja (2011) Evaluacija kvalitete pokretne trake. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mišić, Maja (2011) Postojanost ink jet otisaka nastalih termalnim transferom na tkanine. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Augustić, Nela (2011) Utjecaj dizajna crtanih likova na određivanje njihovog karaktera i opću dopadljivost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Žinić, Marinela (2011) Digitalni retuš portreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kanižaj, Bojan (2011) Analiza uporabljivosti web stranica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Jurić, Nikolina (2011) Utjecaj strukture papira i koncentracije crnog pigmenta na formiranje rasterskih elemenata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Brdar, Ana-Marija (2011) Dizajn ambalaže za djecu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Teklić, Martina (2011) 2D animacija u pokretnoj grafici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Pavazza, Sandra (2010) Dizajn web aplikacija baziranih na svg tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Puškarić, Matejka (2010) Utjecaj različite pigmentacije elektroinka na formiranje rasterskih elemenata cijana, magente i žute. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Staver, Elena (2010) Trendovi u dizajniranju kartonske ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kenđel, Dominik (2010) Sučelje za prikaz stanja u optičkim vodovima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Tomašegović, Tamara (2010) Primjena impedancijske spektroskopije u analizi slobodnih površina na tiskovnim formama za plošni tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Vukalović, Lucija (2010) Materijali za pisanje i tisak kroz povijest. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Baračić, Marina (2010) Principi oblikovanja web stranice i komunikacija kroz stilove. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Zobec, Tomica (2010) Dizajn sportskog časopisa za tiskano izdanje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Odobašić, Marijana (2010) Primjena 3D tiska u dizajnu ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Jambrošić, Nino (2010) Utjecaj ponovnog korištenja boja na kvalitetu fleksotiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Rubčić, Roman (2010) Piezoelektrični ink jet ispis digitalnih zapisa fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Hajduković, Jelena (2010) Manipulacija fotografijom fotografskom kompozicijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Volarić, Nikola (2010) Upotreba raw formata u hdr fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kajtar, Kristina (2010) Prepoznatljivost vizualnog identiteta regionalnih dnevnih novina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Žitinski Elias, Paula Yadranka (2010) Novi pristup razmatranju funkcionalnih svojstava otopina za vlaženje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Gregurović, Josipa (2010) Povezanost dizajna, sadržaja i tehnologije pri izradi web stranice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kocet, Tamara (2010) Izrada web stranice HTML,CSS i Javascript tehnologijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Škreblin, Branimir (2010) Reinžinjering procesa održavanja strojeva ofsetne tiskare. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Hadžić, Maja (2010) Povijesni pregled razvoja papirne industrije u Hrvatskoj. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

This list was generated on Wed Jun 19 09:21:51 2024 CEST.